A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vĩnh Long, đạt 81 Huy chương tại Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V năm 2019

Kỳ thi Olympic Tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh là sân chơi về học tập chuyên môn dành cho học sinh giỏi không chuyên lớp 10 và lớp 11 của các trường trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực các tỉnh, thành phía Nam, do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với 10 môn thi (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tin học). Mục đích của cuộc thi là phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực về bộ môn ở lớp 10 và 11, tạo nguồn rèn luyện đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, thành phố. Tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tiếp cận nội dung kỳ thi tốt nghiệp và đại học, đưa dạy học gắn liền với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả dạy học. Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, giảng dạy giữa giáo viên và học sinh các tỉnh, thành ở khu vực phía Nam.

Tại Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố  Hồ Chí Minh lần thứ V năm 2019 khu vực phía Nam, Tỉnh Vĩnh Long có 05 trường tham gia (THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Hòa Ninh, THPT Vĩnh Long và THPT Tân Lược), đạt 81 huy chương tăng 28 huy chương, gồm 39 huy chương dành cho học sinh chuyên (04 huy chương vàng; 17 huy chương bạc và 18 huy chương đồng)đạt 42 huy chương dành cho học sinh không chuyên (02 huy chương vàng; 10 huy chương bạc; 30 huy chương đồng)..,

                                                                                                                                                                 H.T.P

 

Danh sách học sinh chuyên đạt Huy chương tại

Kỳ thi Olympic tháng 4 Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V năm 2019

 

TT

Họ và tên

Học sinh trường

Lớp

Đạt Huy chương

Môn

1

Lý Bình Nghi

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Vàng

Ngữ văn

2

Châu Đăng Minh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Vàng

Toán

3

Trần Thanh Nhân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Vàng

Tin học

4

Lê Nguyễn Nhã Trân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Vàng

Sinh học

5

Phạm Ngọc Hân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Hóa học

6

Lê Hoàng Huy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Toán

7

Nguyễn Võ Hồng Mỹ Hiền

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Vật lý

8

Trịnh Hải Huỳnh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Tiếng anh

9

Nguyễn Lê Tiến Phát

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Lịch sử

10

Nguyễn Khánh Vy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Ngữ văn

11

Thiềm Minh Ngoan

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Ngữ văn

12

Phạm Phú Ngọc Trai

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Tin học

13

Trương Gia Bảo

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Toán

14

Lê Ngô Minh Đức

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Toán

15

Phan Lê Tuấn Anh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Vật lý

16

Nguyễn Quang Sáng

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Hóa học

17

Biện Công Khanh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Tin học

18

Nguyễn Hồ Phương Vy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Ngữ văn

19

Đoàn Thị Yến Nhi

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Địa lí

20

Phạm Nhật Quang

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Tiếng Anh

21

Nguyễn Yến Vy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Tiếng anh

22

Nguyễn Hữu Quang Vinh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Vật lý

23

Thái Đức Duy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Toán

24

Nguyễn Ngọc Lan

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Tiếng anh

25

Nguyễn Thúy Hằng

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Địa lí

26

Trần Võ Thanh Trúc

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Ngữ văn

27

Nguyễn Phước Hưng

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Tin học

28

Võ Hồng Phúc

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Hóa học

29

Nguyễn Châu Long

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Vật lý

30

Lê Huỳnh Cẩm Tiên

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Tiếng anh

31

Huỳnh Anh Thư

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Tiếng anh

32

Phạm Thị Ngọc Nhi

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Địa lí

33

Nguyễn Ngọc Châu

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Địa lí

34

Lê Hoàng Hoàng Ngọc Thái

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Lịch sử

35

Võ Ngọc Trúc Lam

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Tin học

36

Nguyễn Đặng Thảo Vy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Sinh học

37

Nguyễn Đoàn Quốc Thái

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Sinh học

38

Đoàn Phạm Thảo Như

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Sinh học

39

Lê Phương Thảo

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Hóa học

 

 

Danh sách học sinh không chuyên đạt Huy chương tại Kỳ thi Olympic tháng 4

Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ V năm 2019

TT

Họ và tên

Học sinh trường

Lớp

Đạt Huy chương

Môn

1

Lê Nguyễn My

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Vàng

Lịch sử

2

Võ Trần Trúc Mai

THPT Hòa Ninh

10/2

Vàng

Lịch sử

3

Nguyễn Thành Trung

THPT Tân Lược

10

Bạc

Toán

4

Đinh Đào Quốc Thịnh

THPT Tân Lược

11

Bạc

Vật lý

5

Nguyễn Chí Trung

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Hóa học

6

Ngô Ngọc Quí

THPT Hòa Ninh

10/3

Bạc

Ngữ văn

7

Cao Nhật Mỹ Toàn

THPT Hòa Ninh

10/5

Bạc

Lịch sử

8

Nguyễn Thị Kiều Hương

THPT Hòa Ninh

11/1

Bạc

Lịch sử

9

Nguyễn Hoàng Minh

THPT Hòa Ninh

10/7

Bạc

Lịch sử

10

Nguyễn Hoàng Thông

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Bạc

Địa lý

11

Nguyễn Thanh Tú

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Bạc

Địa lý

12

Nguyễn Tú Linh

THPT Vĩnh Long

10

Bạc

Địa lý

13

Từ Thị Ngọc Anh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Toán

14

Nguyễn Ngọc Mai Anh

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Toán

15

Nguyễn Thành Lợi

THPT Tân Lược

11

Đồng

Toán

16

Lê Nguyễn Vy Hân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Vật lý

17

Nguyễn Tấn Phước

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Hóa học

18

Lưu Huỳnh Duy Khang

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Hóa học

19

Ngô Nguyễn Thiên Phú

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Hóa học

20

Lê Phú Quốc

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Hóa học

21

Phạm Huỳnh Bảo Châu

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Sinh học

22

Nguyễn Hoàng Thông

THPT Vĩnh Long

10

Đồng

Sinh học

23

Trần Khánh Vy

THPT Hòa Ninh

10/7

Đồng

Sinh học

24

Nguyễn Trần Thiên Trúc

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Tiếng Anh

25

Nguyễn Cao Quý Vy

THPT Vĩnh Long

10

Đồng

Tiếng Anh

26

Nguyễn Minh Duy

THPT Vĩnh Long

10

Đồng

Tiếng Anh

27

Nguyễn Minh Duy

THPT Vĩnh Long

10

Đồng

Tiếng Anh

28

Trần Trọng Tín

THPT Vĩnh Long

11

Đồng

Tiếng Anh

29

Trang Minh Đức

THPT Tân Lược

10

Đồng

Tiếng Anh

30

Đinh Anh Gia Hân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Tiếng Anh

31

Huỳnh Thể Vân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Ngữ văn

32

Nguyễn Thị Yến Nhi

THPT Tân Lược

11

Đồng

Ngữ văn

33

Hồ Thị Diễm Thúy

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Lịch sử

34

Phan Thị Hồng Ngọc

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Lịch sử

35

Nguyễn lê Hồng Ngọc

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Lịch sử

36

Lê Kỳ Duyên

THPT Vĩnh Long

10

Đồng

Lịch sử

37

Võ Trương Trung Nhân

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Địa lý

38

Võ Huỳnh Ngọc Trâm

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

10

Đồng

Địa lý

39

Nguyễn Chánh Tâm

THPT Vĩnh Long

10

Đồng

Địa lý

40

Trần Thế Trung

THPT Vĩnh Long

11

Đồng

Địa lý

41

Lê Hà Gia Bảo

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Tin học

42

Nguyễn Hữu Đức

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

11

Đồng

Tin học

 

------------------------------------------


Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan