A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022

Tỉnh Vĩnh Long, xác định năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách lớn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2021- 2026, là năm học toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ngày 01/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Công văn số 5059/UBND-VX về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm học 2021-2022. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Chỉ tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục khi tỉnh Vĩnh Long trở lại trạng thái bình thường mới. Giám đốc Sở Y tế chủ trì phối hợp với ngành Giáo dục đánh giá đúng tình hình dịch bệnh của tỉnh, đề xuất triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và phương án, thời gian học sinh học trực tiếp tại trường đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đội ngũ và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

- Ngành Giáo dục tỉnh, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó tập trung một số nội dung sau:

- Chủ động triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh; Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, cùng với ngành y tế chủ động xây dựng kịch bản, giải pháp ứng phó với dịch COVID-19 phù hợp với từng địa phương và các cơ sở giáo dục; Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tổ chức dạy học trực tuyến hoặc hình thức dạy học khác phù hợp với tình hình dịch bệnh và theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng cấp học; Tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên các kỹ năng cần thiết để tiến hành dạy học trực tuyến;

- Triển khai có hiệu quả Chương trình Giáo dục mầm non đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025” theo kế hoạch số 626/KH-BGDĐT, ngày 30/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiếp tục triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đặc biệt với lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022; chuẩn bị các điều kiện thực hiện dạy học môn Tin học và môn Ngoại ngữ bắt đầu triển khai đối với lớp 3 từ năm học 2022-2023; Bảo đảm cung cấp kịp thời sách giáo khoa cho học sinh, kể cả học sinh khuyết tật thực hiện giáo dục hòa nhập, hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học; …

- Đặc biệt quan tâm và hỗ trợ ổn định tâm lý, tư tưởng của học sinh, sinh viên bị tác động bởi dịch COVID-19; tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý, hỗ trợ học sinh, nhất là học sinh tiểu học trong trường hợp phải học trực tuyến. Phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể, các hội ở địa phương để quản lý, giáo dục học sinh, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện để các em có phương tiện tối thiểu đáp ứng việc học tập trực tuyến trong thời gian chưa thể tới trường vì dịch bệnh; Quan tâm hỗ trợ giáo viên, người lao động trong ngành Giáo dục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là giáo viên, người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập; Xem xét hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học;

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6 và lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học trong giáo viên, học sinh, sinh viên. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về các chủ trương, chính sách của ngành Giáo dục và kết quả triển khai các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có sáng kiến, giải pháp, mô hình sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19./.

             H. T. P


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan