A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới và huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025

Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh Vĩnh Long Ban hành Quyết định số 1347/QĐ-UBND, về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 1345/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 1346/QĐ-UBND, ngày 08/7/2022 về việc Ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, quy định thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025. Có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, để xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới, ngành Giáo dục phải xây dựng đạt Tiêu chí 5 - Trường học: Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định, đối với các xã có hơn 03 trường, 100% đạt tiêu chuẩn CSVC tối thiểu, trong đó ≥70% đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1; Đối với các xã có từ 3 trường trở xuống thì 100% đạt tiêu chuẩn CSVC tối thiểu, trong đó từ 50% trở lên đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1. Bên cạnh đó, để xã đạt xã nông thôn kiểu mẫu, thì xã phải hoàn thành ít nhất 01 trong 04 tiêu chí sau: (1) Tiêu chí 6.1. Có mô hình giáo dục môi trường và thực hiện phân loại rác trong trường học; (2) Tiêu chí 6.2. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại “khá”, trong đó chỉ tiêu về Kết quả học tập thường xuyên của người lao động đạt > 3điểm; (3) Tiêu chí 7.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; (4) Tiêu chí 7.2. Các giá trị văn hóa truyền thống được khai thác phục vụ tại các điểm du lịch.

Đồng thời, để huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới, ngành Giáo dục phải đạt: (1) Tiêu chí 5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên đạt từ 60% trở lên; (2) Tiêu chí 5.4. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 1; Để huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, ngành Giáo dục phải đạt hai tiêu chí sau: (1) Tiêu chí 5.4. Có 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; (2) Tiêu chí 5.5. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 2.

Quyết định số 1347/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định cụ thể một số tiêu chí xã nông thôn mới và tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 1345/QĐ-UBND, thay thế Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh./.

H T P


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan