A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo qua 30 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long (1992-1922)

Qua 30 năm tái lập tỉnh, cùng với tiến trình đổi mới từ năm 1986, sự ra đời của Nghị quyết số 02-NQ/HNTW BCHTW, ngày 24/12/1996 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000; Nghị quyết 29-NQ/TW, 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban ngành, đoàn thể, Mặt trận tổ quốc các cấp, đặc biệt sự tâm huyết, trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu của toàn ngành, giáo dục và đào tạo Vĩnh Long đã có những bước đi vững chắc và vươn lên đạt nhiều thành tích. 

Trong 30 năm qua, giáo dục và đào tạo đạt kết quả đáng ghi nhận; đã thực hiện hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quy mô trường, lớp được sắp xếp và phát triển đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh; chất lượng giáo dục ở các cấp học ổn định và được nâng lên.

Thành tựu nổi bật nhất là năm 1997, tỉnh Vĩnh Long đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, năm 2004 được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tháng 10/2005 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS, tháng 12/2016 được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Đến nay, kết quả này luôn được duy trì và củng cố, hiện có 107/107 xã, phường, thị trấn; 8/8 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 5/8 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2; 3/8 huyện, thị, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, tỷ lệ 37,5%. Thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS đạt 96,5%; thanh, thiếu niên từ 18 đến 21, có bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, THCN đạt tỷ lệ 80,45%.

Mạng lưới và quy mô trường học các cấp được mở rộng khắp các địa bàn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, huy động học sinh đến trường đạt tỷ lệ ngày càng tăng. Toàn tỉnh hiện có 412 trường học mầm non, phổ thông, tăng 69 trường so năm 1992. Ngoài ra, còn có 08 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Cơ sở vật chất trường học được củng cố theo hướng chuẩn hóa, đến nay đã xây dựng thay thế toàn bộ các điểm trường bằng tre lá và chuyển sang đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố đạt tỷ lệ 99,19%, 100% trường học có nhà vệ sinh, nước sạch sử dụng. Công tác đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 8 được quan tâm, những năm 1992 đến năm 2000, toàn ngành chỉ đầu tư xây dựng và phát triển được 04 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, đến nay tỉnh có 254/412 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 61,65%.

Đội ngũ giáo viên tăng về số lượng và chất lượng, thường xuyên được tập huấn nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới giáo dục phổ thông. Toàn tỉnh hiện có 12.780 cán bộ quản lý, giáo viên cấp mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, tăng 6.545 cán bộ quản lý, giáo viên so năm 1992. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn đào tạo theo Luật giáo dục 2019, đạt tỷ lệ 89,66%, trên chuẩn đạt tỷ lệ 20,41%.

Giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đại học được quan tâm hơn, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Năm 1992, chỉ có 16% học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng; đến nay, tỷ lệ này đạt 59,74%, tăng 3,7 lần. Hiện tỉnh có 04 trường đại học, 03 trường cao đẳng, công tác đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh từng bước được nâng cao về chất lượng gắn với nhu cầu của xã hội.

Những kết quả này tạo tiền đề vững chắc để Ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long thực hiện thắng lợi mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Cùng với đổi mới sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông 2018 hiện nay và giai đoạn tới./.     

                                                                                H.T.P


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan