A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 30/8/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo).

Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễm nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý, sử dụng công chức, viên chức thực hiện quy trình để quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo; Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, thanh tra việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn chung của chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở

Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo và các lĩnh vực liên quan để vận dụng vào công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo ở địa phương. Gương mẫu về đạo đức, lối sống, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; quyết đoán, chịu trách nhiệm với công việc, quản lý, điều hành; có tinh thần dám nghĩ, dám làm và có lòng say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, năng động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; lối sống trung thực, khiêm tốn, liêm chính, giản dị; tích cực ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực trong giáo dục đào tạo ở địa phương.

Có năng lực dự báo, tư duy chiến lược, định hướng phát triển và tổng kết thực tiễn; năng lực quản lý sự thay đổi; năng lực xử lý thông tin và truyền thông trong giáo dục và đào tạo.

Có năng lực tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách về giáo dục và đào tạo; năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định để giải quyết các vấn đề về giáo dục và đào tạo tại địa phương.

Có năng lực tập hợp quần chúng, đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, phát huy sức sáng tạo của các thành viên trong cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Có năng lực phối hợp với các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chăm lo phát triển giáo dục tại địa phương.

Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có thời gian công tác trong ngành giáo dục từ 05 năm trở lên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2019./.

 

                                                                                                                        T.T.T


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thu Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan