A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quốc hội XIV thông qua 11 luật tại kỳ họp thứ tám

Bắt đầu từ ngày 21/11/2019 đến ngày 26/11/2019, Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua 11 trong tổng số 12 dự án Luật được trình.

(1) Bộ Luật Lao động sửa đổi

Bộ Luật Lao động sửa đổi với nhiều nội dung đáng chú ý như: Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam và 60 tuổi với nữ để phù hợp với lộ trình đến năm 2028, nam đủ 62 tuổi; đến năm 2035, nữ đủ 60 tuổi. Như vậy, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam; đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam; 04 tháng với lao động nữ.

Bộ Luật Lao động sửa đổi, Quốc hội XIV thông qua vào ngày 20/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021.

(2) Luật Thư viện 2019

Luật Thư viện có rất nhiều điểm mới so với trước đây:

Lấy ngày 21/4 hằng năm là ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm phát triển một xã hội có thói quen, văn hóa đọc;

Thư viện được tổ chức theo 02 mô hình: Thư viện công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu được tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc phù hợp với mô hình của cơ quan chủ quản; Thư viện ngoài công lập do tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc tổ chức, cá nhận nước ngoài, công đồng dân cư đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoặc mô hình khác.

Luật Thư viện 2019, Quốc hội XIV thông qua vào ngày 21/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/7/2020.

 (3) Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) với nhiều điểm mới như: Bổ sung thêm trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ dân quân tự vệ (Nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Có chồng hoặc vợ là công chức, viên chức, công nhân quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, công an…Người có quyết định tuyển dụng công chức, viên chức, công nhân quốc phòng hoặc công an nhân dân được thôi nghĩa vụ trước thời hạn…).

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi), Quốc hội XIV thông qua vào ngày 22/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/7/2020.

(4) Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, quy định về thời hạn của các loại giấy tờ xuất nhập cảnh, một số quyền của công dân liên quan đến xuất nhập cảnh như được lựa chọn nơi cấp hộ chiếu, được quyền tùy chọn nơi trả hộ chiếu…

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, Quốc hội XIV thông qua vào ngày 22/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/7/2020.

(5) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

Luật sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung đáng chú ý như: Sửa đổi, bổ sung 04 Điều gồm Điều 23, Điều 28, Điều 32 và Điều 40 của Luật Tổ chức Chính phủ; Giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019, Quốc hội XIV thông qua vào ngày 22/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/7/2020.

(6) Luật sửa đổi, bổ sung điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Luật này đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 6 Điều 3 với việc quy định vũ khí quân dụng gồm 05 loại kèm theo xác định các loại vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự…

Luật sửa đổi, bổ sung điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Được Quốc hội XIV thông qua vào ngày 25/11/2019 và có hiệu lực ngày 10/01/2020.

(7) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nhiều điểm nổi bật như sau:

- Với cán bộ, công chức: Bổ sung hình thức kỷ luật công chức, quy định về tuyển dụng công chức, đánh giá cán bộ,… Ngoài hai hình thức thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức còn có thể quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức…

- Với viên chức: Bỏ chế độ “biên chế suốt đời” đối với viên chức, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm, công việc cụ thể,…

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Quốc hội XIV thông qua vào ngày 25/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/7/2020.

(8) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Nội dung nổi bật của Luật này là việc quy định trường hợp thị thực được chuyển đổi mục đích, giá trị của thị thực, trường hợp được miễn thị thực mà không phải kèm theo điều kiện,…

Quy định 3 trường hợp thị thực được chuyển đổi mục đích: Có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; Có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với người đề nghị; Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc hoặc vào bằng thị thực điện tử, có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật lao động.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Quốc hội XIV thông qua vào ngày 25/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/7/2020.

(9) Luật Lực lượng dự bị động viên

Luật Lực lượng dự bị động viên gồm 5 chương và 41 Điều quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; Chế độ, chính sách và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên…

Luật Lực lượng dự bị động viên, Quốc hội XIV thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/7/2020.

(10) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Luật này sửa đổi 15 nội dung của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 và 07 nội dung của Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Trong đó, quy định Kiểm toán Nhà nước có quyền ra quyết định kiểm toán không cần “dấu hiệu tham nhũng”. Ngoài ra, để bảo đảm tính thống nhất, Luật sửa đổi này cũng bổ sung căn cứ ban hành quyết định kiểm toán cũng như quy định kiểm toán Nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước,  Quốc hội XIV thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/7/2020.

(11) Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Luật Chứng khoán (sửa đổi) với một số nội dung nổi bật sau: Tăng điều kiện vốn điều lệ để công ty được chào bán công khai. Theo đó, công ty phải có vốn điều lệ là 30 tỷ đồng thay cho 10 tỷ đồng trước đây; Nâng vốn điều lệ của công ty đại chúng lên tối thiểu 30 tỷ đồng so với 10 tỷ đồng hiện nay, ít nhất phải có 100 cổ động nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần…

Luật Chứng khoán (sửa đổi), Quốc hội XIV thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực ngày 01/01/2021./.

                                                                                                                                  H.T.P


Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan