A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Giáo dục năm 2019

Trong hai ngày 24/10 và 25/10/2019, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác pháp chế và báo cáo viên pháp luật ngành Giáo dục Khu vực phía Nam năm 2019.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có đại diện Lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT; các đại biểu là người làm công tác pháp chế và đại diện các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam. TS. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ GDĐT phát biểu khai mạc Hội nghị.

TS. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong buổi làm việc đầu tiên của Hội nghị tập huấn, đại biểu tham dự được nghe TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ GDTrH báo cáo về mục tiêu, quan điểm, bố cục và các điểm mới của Luật Giáo dục 2019.

Về mục tiêu của xây dựng Luật Giáo dục 2019: Nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo, tạo ra sự đồng bộ thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong toàn hệ thống và tạo hành lang pháp lý cho việc xây dựng nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt.

Quan điểm xây dựng Luật: Cụ thể hóa quan điểm và định hướng của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; cụ thể hóa các quy định mới của Hiến pháp năm 2013; đảm bảo tính toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi Luật.

TS. Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ GDTrH phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Giáo dục năm 2019

Về bố cục và những điểm mới, Luật Giáo dục năm 2019 gồm 09 chương, 115 điều, thay thế Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009. So với các quy định Luật Giáo dục hiện hành, Luật Giáo dục năm 2019 có 09 điểm mới: (1) Làm rõ tính liên thông phân luồng, hướng nghiệp trong giáo dục; (2) Luật hoá chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 88/2014/QH; (3) Bổ sung loại trường tư thục không vì lợi nhuận và việc chuyển đổi loại hình trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, quy định cụ thể vị trí, chức năng, thành phần hội đồng trường; (4) Bổ sung chính sách phát triển giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên; (5) Quy định nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và giảng viên đại học; (6) Quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm; (7) Bổ sung chính sách về học phí đối với học sinh diện phổ cập; (8) Quy định về nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục; (9) Quy định về đầu tư và tài chính cho giáo dục.

TS. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế , báo cáo nội dung chính của Luật Giáo dục năm 2019

Tiếp theo phần báo cáo của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Vũ Đình Chuẩn, TS. Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, báo cáo nội dung chính của Luật Giáo dục năm 2019. Trong đó tập trung báo cáo các nội dung phổ quát nhất về: Những quy định chung (từ điều 1 đến điều 22); Hệ thống giáo dục quốc dân (từ điều 23 đến điều 27 đối với giáo dục mầm non; từ điều 28 đến điều 34 đối với giáo dục phổ thông; từ điều 35 đến điều 37 đối với giáo dục nghề nghiệp; từ điều 38 đến điều 40 đối với giáo dục đại học; từ điều 41 đến điều 46 đối với giáo dục thường xuyên); Nhà trường, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác (từ điều 47 đến điều 65); Nhà giáo (từ điều 66 đến điều 68 quy định vị trí, vai trò, tiêu chuẩn của Nhà giáo; từ điều 69 đến điều 71 quy định nhiệm vụ và quyền của Nhà giáo; từ điều 72 đến điều 74 quy định đào tạo và bồi dưỡng Nhà giáo; từ điều 75 đến điều 79 quy định chính sách đối với Nhà giáo); Người học (từ điều 80 đến điều 88, bao gồm nhiệm vụ và quyền của người học; chính sách đối với người học); Trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục (từ điều 89 đến điều 94); Đầu tư và tài chính trong giáo dục (từ điều 95 đến điều 103); Quản lý nhà nước về giáo dục (từ điều 104 đến điều 112, bao gồm nội dung quản lý nhà nước về giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; hợp tác quốc tế về giáo dục; kiểm định chất lượng giáo dục); Điều khoản thi hành (từ điều 113 đến điều 115).

TS. Lê Thị Kim Dung cũng thông tin thêm, để triển khai hoạt động thi hành Luật Giáo dục năm 2019, Bộ GDĐT đã và đang phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung triển khai xây dựng 05 dự thảo Nghị định của Chính phủ, bao gồm: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; (2) Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; (3) Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm; (4) Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; (5) Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Tất cả các Nghị định này sẽ có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật Giáo dục năm 2019 (01/7/2020)./.

                                                                                                                                                   VPS


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan