A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nội dung tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tập huấn cho cán bộ quản lý sở/phòng giáo dục và đào tạo thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở hệ thống các nội dung trọng tâm, phân khúc theo từng vấn đề chính thuộc Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gồm 07 vấn đề cơ bản:

1. Quan điểm xây dựng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

2. Mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

3. Các chương trình môn học và hoạt động giáo dục. Bao gồm chương trình của 19 môn học; hoạt động trải nghiệm; giáo dục hướng nghiệp và giáo dục STEM:

- Môn Ngữ văn

- Môn Ngoại ngữ;

- Môn Toán;

- Môn Giáo dục Công dân;

- Môn Tự nhiên và Xã hội;

- Môn Lịch sử và Địa lý (Tiểu học);

- Môn Lịch sử và Địa lý (THCS);

- Môn Lịch sử;

- Môn Địa lý;

- Môn Khoa học;

- Môn Khoa học tự nhiên;

- Môn Vật lý;

- Môn Hóa học;

- Môn Sinh học;

- Môn Công nghệ;

- Môn Tin học;

- Môn Âm nhạc;

- Môn Mĩ thuật;

- Môn Giáo dục thể chất;

- Hoạt động trải nghiệm/ Hoạt động trải nghiêm, hướng nghiệp;

- Giáo dục hướng nghiệp;

- Giáo dục STEM.

4. Định hướng về phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục;

5. Điều kiện thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018;

6. Chương trình GDPT 2018 cấp Tiểu học;

7. Một số nội dung cần quan tâm trong triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 cấp Tiểu học.

Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử trích đăng tải các nội dung trên tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, mục “CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI” để nhà giáo, cán bộ quản  lý giáo dục, học sinh, phụ huynh thuận tiện tra cứu và nắm thông tin./. 

                                                                                                                                     BBT


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan