A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận số 51-KL/TW

Ngày 30/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Kết luận số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Ban Biên tập Công thông tin của Sở GDĐT giới thiệu toàn văn Kết luận.


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan