A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần đối với trẻ em, học sinh, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế trường học, nhân viên phụ trách công tác xã hội, tư vấn tâm lý trong trường học và cha mẹ học sinh; tăng cường các biện pháp dự phòng, phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ gây rối loạn sức khỏe tâm thần (bao gồm: tâm thần phân liệt, rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn tăng động giảm chú ý, động kinh, trầm cảm, chậm phát triển trí tuệ, nạn nhân của sự xâm hại, bạo lực gia đình và học đường và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác) trong trường học, góp phần hỗ trợ phòng ngừa, can thiệp, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của trẻ em, học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2138/QĐ-BGDĐT, ngày 03/8/2022 Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Trong giai đoạn từ 2022-2025: Xây dựng các chuyên mục truyền thông về rối loạn sức khỏe tâm thần và phòng, ngừa các yếu tố nguy cơ của rối loạn sức khỏe tâm thần trong trường học; xây dựng các tài liệu truyền thông (Infographic, video clip..) và tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh về công tác chăm sóc sức khỏe, các yếu tố nguy cơ của rối loạn sức khỏe tâm thần và đánh giá, sàng lọc sức khỏe tâm thần trong trường học; xây dựng tài liệu và tổ chức tập huấn cán bộ, giáo viên về công tác xã hội và tư vấn tâm lý cho học sinh nguy cơ rối loạn tâm thần trong trường học.

Trong năm 2023: xây dựng Thông tư quy định tiêu chí trường học an toàn, thân thiện trong các cơ sở giáo dục phổ thông; nghiên cứu, xây dựng bộ công cụ hỗ trợ đánh giá về sức khỏe tâm thần của trẻ em, học sinh trong trường học.

Từ năm 2022-2023: Xây dựng các tài liệu, sổ tay hướng dẫn về chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng, ngừa các yếu tố nguy cơ rối loạn tâm thần trong trường học; xây dựng chương trình, tài liệu và chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng nhân viên y tế trường học về công tác giáo dục sức khỏe tâm thần, hướng dẫn đánh giá, sàng lọc phát hiện sớm những học sinh có ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần để có kế hoạch can thiệp phù hợp.

                                                                                      N.N.L


Tác giả: Nguyễn Ngọc Liễu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan