A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Quyết định 406/QĐ-TTg của Chính phủ

Ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 406/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Quyết định 406/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021. Cụ thể, Chính phủ phê duyệt Danh mục 55 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 gồm: Liên thông đăng ký khai sinh-đăng ký thường trú-cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Thí điểm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu trong thực hiện dịch vụ công ích về cung cấp điện; Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;…

Ngoài những dịch vụ công phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thứ trưởng cơ quan ngang Bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Ảnh minh họa (Nguồn: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Theo Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 14/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tích hợp, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp lấy ý kiến tham vấn về Phương án tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng và thanh toán học phí.

Tại cuộc họp, các đơn vị thuộc Bộ đã báo cáo tình hình triển khai các thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đẳng và thanh toán học phí trên thực tế; đề xuất ý kiến tham vấn các cơ quan có liên quan để triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 2 nhóm thủ tục trên nhằm bám sát các yêu cầu tích hợp; tuân thủ quy trình, tiến độ theo quy định tại Quyết định số 406/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn giao Văn phòng Bộ, Cục Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 406/QĐ-TTg. Các đơn vị: Vụ Giáo dục Đại học, Cục Quản lý chất lượng, Vụ Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu kỹ nội dung “đầu bài”, đưa ra mô hình, kịch bản sử dụng dịch vụ công đối với người dùng khi cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo dịch vụ đưa ra tốt hơn, không chỉ chuyển đổi sang chính phủ điện tử mà phải là chuyển đổi số thực sự. Thứ trưởng cũng yêu cầu sớm thành lập Tổ Công tác triển khai Quyết định số 406/QĐ-TTg, đề xuất lộ trình triển khai đảm bảo khả thi, đưa ra phương án tối ưu nhất mang lại lợi ích cho người học./.

                                                                                                H.T.P

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết