A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Ngày 25/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 4927/QĐ-BGDĐT về việc ban hành tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Theo đó, tài liệu được biên soạn theo Quyết định số 3963/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật. Bộ tài liệu gồm có 8 chuyên đề với 25 chương, 01 phụ lục và 315 trang.

Chuyên đề 1. Quản lý nhà nước về giáo dục người khuyết tật, gồm 3 chương;

 Chuyên đề 2. Chính sách giáo dục người khuyết tật, gồm 3 chương;

Chuyên đề 3. Các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, gồm 2 chương;

Chuyên đề 4. Năng lực, nhu cầu hỗ trợ giáo dục của người khuyết tật, gồm 3 chương;

Chuyên đề 5. Kế hoạch hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, gồm 3 chương và phụ lục;

Chuyên đề 6. Chương trình hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, gồm 3 chương;

Chuyên đề 7. Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục, gồm 4 chương;

Chuyên đề 8. Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật tại gia đình và cộng đồng, gồm 4 chương;

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                             H.T.P


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan