A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1857/QĐ-BGDĐT, ngày 01/7/2022 thành lập Ban phát triển Chương trình môn học Lịch sử cấp trung học phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ chuyển môn Lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, để kịp thời triển khai thực hiện trong năm học 2022-2023 ở lớp 10 cấp trung học phổ thông, ngày 11/7/2022 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT về việc thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Nội dung kế hoạch bao gồm các hoạt động như sau:

1. Ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo trình tự, thủ tục rút gọn.

2. Xây dựng, lựa chọn, điều chỉnh, thẩm định Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học (lớp 10, lớp 11, lớp 12) để dạy bắt buộc cho tất cả học sinh.

3. Tổ chức Hội thảo xin ý kiến, tổ chức, các nhà khoa học, giáo viên về Chương trình Lịch sử cấp THPT phần bắt buộc với thời lượng 52 tiết/năm học.

4. Biên soạn, thẩm định, tài liệu tập huấn thực hiện Chương trình Lịch sử bắt buộc.

5. Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán các Sở Giáo dục và Đào tạo (01 chuyên viên, 02 giáo viên) về hướng dẫn thực hiện Chương trình Lịch sử phần bắt buộc 52 tiết đối với lớp 10, lớp 11, lớp 12. Tập huấn chia làm 03 địa điểm, khu vực các tỉnh phía Bắc, khu vực các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, khu vực các tỉnh phía Nam (03 ngày/đợt). Hình thức tập huấn trực tiếp.

                                                                                      N.N.L


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Liễu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan