A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin công tác cán bộ tháng 7 năm 2019

1. Thực hiện Đề án 04-ĐA/TU ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Long “về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”; Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Vĩnh Long “về kiện toàn cơ cấu tổ chức và bộ máy của Sở GDĐT tỉnh Vĩnh Long”;

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã sắp xếp, cơ cấu lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở từ 10 phòng còn lại 8 phòng gồm:

-Văn phòng;

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng chính trị tư tưởng;

- Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học;

- Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên;

- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Ngày 15/7/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo; điều động công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở thực hiện Đề án 04-ĐA/TU:

- Điều động ông Nguyễn Phương Toàn, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT đến công tác tại Phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

- Điều động ông Lê Quang Phương, Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GDĐT đến công tác tại Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên Sở GDĐT và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng.

- Điều động ông Đỗ Ý Ly, Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GDĐT đến công tác tại Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên Sở GDĐT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

- Điều động ông Nguyễn Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT đến công tác tại Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên Sở GDĐT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

- Điều động ông Nguyễn Tấn Phát, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT đến công tác tại Thanh tra Sở GDĐT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra.

- Điều động ông Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT đến công tác tại Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở GDĐT và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng.

- Điều động bà Lê Thanh Vân, Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GDĐT đến công tác tại Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở GDĐT và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.

- Điều động ông Phạm Vũ Ninh, Chuyên viên Văn phòng Sở đến công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GDĐT.

- Điều động bà Dương Thị Bích Tuyền, Chuyên viên Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp - Giáo dục Thường xuyên đến công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở GDĐT.

2. Đã ban hành các quyết định điều động Kế toán các đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

- Điều động bà Trần Thị Thanh Trang Kế toán Trường THPT  Lưu Văn Liệt đến công tác tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

- Điều động bà Nguyễn Thị Khánh Ngân Kế toán Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm đến công tác tại Trường THPT Vĩnh Long.

- Điều động bà Nguyễn Ngọc Quí Kế toán Trường THPT Mang Thít đến công tác tại Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt.

- Điều động bà Đào Thị Nhài Kế toán Trường THPT Nguyễn Văn Thiệt đến công tác tại Trường THPT Mang Thít.

3. Đã ban hành các quyết định về công tác cán bộ các đơn vị trực thuộc Sở

- Điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Tân Khoa viên chức Phòng Chính trị, tư tưởng đến công tác tại Trường THCS&THPT Mỹ Phước giữ chức vụ PHT.

- Điều động Ông Nguyễn Hoàng Mãnh PHT Trường THCS&THPT Long Phú đến công tác tại Trường THPT Song Phú giữ chức vụ PHT.

- Điều động bà Lưu Ngọc Ửng PHT Trường THPT Song Phú đến công tác tại Trường THCS&THPT Long Phú giữ chức vụ PHT.

- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Lừng PHT Trường THCS&THPT Long Phú.

- Điều động ông Trần Văn Tuấn - PHT Trường THPT Vĩnh Long đến công tác tại Trường THPT Lưu Văn Liệt giữ chức vụ PHT.

- Điều động ông Huỳnh Văn Thanh Thoản - PHT Trường THPT Lưu Văn Liệt đến công tác tại Trường THPT Vĩnh Long giữ chức vụ PHT.

- Theo nguyện vọng cá nhân (vì sức khỏe), ông Cao Phương Bình thôi giữ chức vụ PHT Trường THPT Nguyễn Thông.

                                                                                                                             TCCB


Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết