A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức triển khai Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản về công tác Tổ chức - Viên chức

Ngày 07/11/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long tổ chức triển khai Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản về công tác Tổ chức - Viên chức. Bà Trương Thanh Nhuận, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở cùng 20 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố gồm Lãnh đạo các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các trường mầm non, phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Chủ tịch Công đoàn và Tổ trưởng chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức - viên chức bao gồm: Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD ĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT, ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 03/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP, ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 71/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; Thông tư số 24/2020/TT-BGD ĐT, ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được giao.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các văn bản đến toàn thể giáo viên, nhân viên, người lao động trên cơ sở đó nắm được các quy định nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả tại đơn vị; rà soát, bổ sung hệ quy tắc ứng xử trong đơn vị, thống nhất từng nội dung với tập thể để từng cá nhân tự soi rọi, điều chỉnh; Bà Trương Thanh Nhuận đặc biệt nhấn mạnh đến việc tổ chức triển khai, quán triệt cụ thể Nghị định 90/2020/NĐ-CP, ngày 03/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao ý thức, trách nhiệm công chức, viên chức tại đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức - viên chức, yêu cầu các đơn vị rà soát lại từng nhiệm vụ, có kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhằm năng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới; thực hiện có hiệu quả việc điều động giáo viên thừa sang giáo viên thiếu nhằm đảo bảo tỷ lệ giáo viên theo quy định; tiếp tục đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng chuẩn thông qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo./.

                                                                                                     TCCB


Tác giả: Phạm Vũ Ninh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan