A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) công lập.

Ngày 01 tháng 10 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) công lập.

Theo Thông tư 35, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường CĐSP bao gồm:

Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) - Mã số: V.07.08.20. Giảng viên CĐSP chính (hạng II) - Mã số: V.07.08.21. Giảng viên CĐSP (hạng III) - Mã số: V.07.08.22.

Ngoài tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp được quy định chung, mỗi hạng chức danh đều được quy định cụ thể về nhiệm vụ; tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Một số tiêu chuẩn đáng chú ý với giảng viên CĐSP hạng III là: Có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy; có khả năng nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào giảng dạy, sản xuất và đời sống; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên CĐSP (hạng III)…

Giảng viên CĐSP chính hạng II phải có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành giảng dạy. Chủ trì thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp  cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học (do Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập) thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của giảng viên CĐSP và có mã số chuẩn quốc tế ISBN. Tác giả của ít nhất 2 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên CĐSP đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên CĐSP chính (hạng II)…

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh giảng viên CĐSP chính (hạng II) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên CĐSP (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu đủ 9 năm đối với người có bằng đại học, đủ 6 năm đối với người có bằng thạc sĩ; trong đó phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh giảng viên CĐSP (hạng III) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) phải có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy. Chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên. Chủ trì biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo, được hội đồng khoa học (do Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt thành lập) thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo của giảng viên CĐSP và có mã số chuẩn quốc tế ISBN. Tác giả của ít nhất 4 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên CĐSP đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN. Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I)…

Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh giảng viên CĐSP cao cấp (hạng I) phải có thời gian giữ chức danh giảng viên CĐSP chính (hạng II) hoặc tương đương tối thiểu đủ 6 năm, trong đó phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh giảng viên CĐSP chính (hạng II) tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2020./.

T.T.T


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thu Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan