A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 07/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập.

Theo đó, quy định điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

- Phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia hoặc quy hoạch mạng lưới các ĐVSNCL (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Đáp ứng đủ tiêu chí thành lập ĐVSNCL theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

- Xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước;

- Đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người (trừ các ĐVSNCL cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành);

- Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới);

- Trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài, ngoài các điều kiện trên, cần bảo đảm phù hợp với chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước sở tại về việc thành lập, hoạt động.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định khung số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc ĐVSN công lập gồm:

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: thực hiện theo Đề án thành lập (trong trường hợp thành lập mới) hoặc Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

- Đối với phòng thuộc ĐVSN công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, ĐVSN công lập do NSNN bảo đảm chi thường xuyên:

+ Có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức thì được bố trí 01 Phó Trưởng phòng;

+ Có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên thì được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2020 và thay thế Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012./.

H.T.P


Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan