Chính phủ yêu cầu các Bộ khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức

Chính phủ yêu cầu các Bộ khẩn trương rà soát sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức

Ngày đăng: (17/06/2021)   Lượt xem: 321
Sáng 10/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về các loại chứng chỉ, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức. Chính phủ yêu cầu các Bộ khẩn ...
Thông tin công tác tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

Thông tin công tác tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long

Ngày đăng: (09/12/2020)   Lượt xem: 1583
Ngày 04/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long đã tổ chức công bố Quyết định điều động Ông Lâm Đặng Hồng Sơn, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng đến công tác tại Phòng Tổ chức - Cán bộ bổ nhiệm chức ...
Công bố Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Cán bộ quản lý giáo dục Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Công bố Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Cán bộ quản lý giáo dục Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày đăng: (02/11/2020)   Lượt xem: 1565
Ngày 31/10/2020, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với Ông Nguyễn Hồng Phước - Hiệu trưởng Trường THPT ...
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) công lập.

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) công lập.

Ngày đăng: (08/10/2020)   Lượt xem: 318
Ngày 01 tháng 10 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các ...