A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng GD-ĐT huyện Tam Bình làm tốt công tác điều tra người mù chữ, vận động và tổ chức lớp học xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Khmer

Huyện Tam Bình là một huyện vùng sâu thuộc tỉnh Vĩnh Long, có 16 xã và 01 thị trấn với diện tích tự nhiên là 290,60 km2, dân số 155.476 người. Mật độ dân số ở thị trấn là 3053 người/km2, nông thôn là 520 người/km2. Dân số ở nông thôn 150.316 người, chiếm tỷ lệ 96,68%. Dân tộc chủ yếu là người Kinh và người Khmer có 5.311 người, chiếm tỷ lệ 3,41%, sống tập trung ở xã Loan Mỹ.

Toàn huyện có 14 trường mầm non, 04 trường mẫu giáo, 25 trường tiểu học, 10 trường THCS, 01 trường THCS&THPT, 04 trường THPT, 01 trường PT Dân tộc nội trú, 01 trung tâm GDNN-GDTX và 17 trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ). Mỗi TTHTCĐ có 01 Giám đốc là Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND cấp xã kiêm nhiệm; 02 Phó Giám đốc TTHTCĐ do Chủ tịch Hội khuyến học và giáo viên chuyên trách PCGD tiểu học kiêm nhiệm; 02/17 TTHTCĐ có trụ sở riêng, 15/17 TTHTCĐ có phòng làm việc riêng.        

Công tác chống mù chữ ở huyện Tam Bình được thực hiện từ năm 1991, đến năm 1997 huyện có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn chống mù chữ. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ (PCGD-XMC) của huyện luôn được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương. Kết quả PCGD-XMC của huyện luôn được duy trì và phát triển.

Thời gian qua, công tác PCGD-XMC của huyện có nhiều thuận lợi là được sự quan tâm và chỉ đạo Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục (PCGD) các cấp, lãnh đạo Sở GDĐT Vĩnh Long trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác chống mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn; qua tuyên truyền, vận động, nhận thức của người dân về việc học, biết chữ ngày càng nâng cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận động học viên ra lớp; cộng đồng người dân tộc Khmer cùng chung sống với người Kinh trong cộng đồng dân cư của xã nên có sự gắn bó, học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, đối tượng mù chữ đa số là đối tượng thuộc hộ nghèo, lớn tuổi (chủ yếu ở độ tuổi 36 – 60), là lao động chính trong gia đình, phải lao động vất vả nên công tác vận động ra lớp gặp nhiều khó khăn do tâm lý, hoàn cảnh, sức khỏe… của đối tượng; địa bàn sinh sống phân bố rải rác ở các ấp, khóm và cũng thường đi làm ăn xa nên khó tập trung để tổ chức lớp học.

Từ thực tiễn của công tác PCGD-XMC, phòng GD-ĐT huyện đã có các biện pháp triển khai và thực hiện công tác điều tra, vận động và tổ chức lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Khmer:

Một là, tích cực công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức. Công tác PCGD-XMC được xem là nhiệm vụ chính trị các cấp ủy, chính quyền, được đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ các cấp hàng năm nên công tác tuyên truyền, truyền thông được phổ biến rộng rãi trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của công tác PCGD- XMC và chống tái mù chữ trong cộng đồng dân cư đã góp phần nâng cao nhận thức và dần hình thành ý thức học tập của người dân, nhất là trong cộng đồng người dân tộc Khmer. Phân công phối hợp chặt chẽ giữa TTHTCĐ với các ban ngành đoàn thể ở xã để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, nhất là  Hội phụ nữ thực hiện tuyên truyền cho chị em phụ nữ, nông dân mù chữ để vận động chị em ra lớp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của TTHTCĐ trong việc tổ chức các lớp học XMC, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ để củng cố kết quả PCGD XMC và thực hiện  công tác chống tái mù chữ trên địa bàn.

Hai là, làm tốt công tác tổ chức điều tra đối tượng mù chữ, vận động và tổ chức lớp XMC cho đồng bào dân tộc Khmer. Ban Giám đốc TTHTCĐ tham mưu với Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo tổ chức điều tra đối tượng mù chữ trên địa bàn (đối tượng từ 15 đến 60 tuổi mù chữ). Kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã trong công tác điều tra để rà soát đối tượng mù chữ theo từng ấp, khóm. Phó Giám đốc TTHTCĐ (giáo viên chuyên trách PCGD) tổng hợp kết quả điều tra, nắm chắc đối tượng mù chữ và tổng hợp theo địa bàn ấp, khóm, xã thị trấn. Sau khi tổng hợp cụ thể đối tượng mù chữ theo từng ấp, khóm, xã, thị trấn. Ban Giám đốc TTHTCĐ xây dựng kế hoạch mở các lớp XMC và sau XMC; tham mưu với Ban chỉ đạo PCGD, Đảng ủy, UBND xã về thực hiện kế hoạch mở lớp; phối hợp với các trường tiểu học trong địa bàn để xây dựng kế hoạch mở lớp; lập kế hoạch mở lớp và đăng ký mở lớp về Phòng GDĐT kèm theo dự toán kinh phí mở lớp. Tiến hành vận động học viên ra lớp. Ban Giám đốc TTHTCĐ phối hợp cùng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công an, Hội khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân … đến từng nhà để vận động học viên ra lớp theo đối tượng quản lý của từng tổ chức, đoàn thể. TTHTCĐ sẽ phối hợp với trường tiểu học để mở lớp. Trong đó, TTHTCĐ thực hiện vai trò quản lý lớp, đăng ký mở lớp, quyết toán kinh phí. Trường tiểu học chịu trách nhiệm phân công giáo viên dạy lớp, xếp thời khóa biểu, theo dõi quản lý lớp học, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học viên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, TTHTCĐ mở lớp theo hướng có 05 học viên trở lên sẽ mở 01 lớp có thể mở lớp riêng hoặc mở lớp ghép đảm bảo tổng số học viên/lớp 5 học viên trở lên. Địa điểm dạy là trụ sở ấp, trường tiểu học, nhà dân ... nhưng phải đảm bảo có đầy đủ chỗ ngồi, đầy đủ ánh sáng, có trang thiết bị giảng dạy. Thời gian học thì tùy theo yêu cầu học viên và tình hình thực tế của xã; thời gian học mỗi tuần có thể từ 02 đến 05 buổi, mỗi buổi có thể từ 03 đến 05 tiết. Chương trình giảng dạy: thực hiện theo chương trình Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ ban hành theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007 của Bộ GDĐT. Tùy theo đối tượng học viên, giáo viên có thể điều chỉnh nội dung giảng dạy sao cho phù hợp với đặc điểm trình độ, năng lực của học viên. Nội dung dạy học phải thiết thực, hiệu quả giúp người biết chữ áp dụng được thành tựu khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với lớp sau XMC còn sử dụng thêm tài liệu về phổ biến kiến thức khoa học, chuyển giao công nghệ, các tài liệu chuyên môn ngành nghề, sản xuất ...

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ theo đúng quy định để đánh giá tình hình học viên từng thời điểm làm căn cứ để điều chỉnh quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, động viên, khuyến khích học viên trong quá trình học tập. Khi kết thúc khóa học, TTHTCĐ phối hợp với trường tiểu học tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên: đối với lớp 1,2,4 giao cho Hiệu trưởng trường tiểu học ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh; đối với lớp 3,5 Phòng GDĐT sẽ ra quyết định coi thi, chấm thi và công nhận học viên hoàn thành chương trình XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ.

Bố trí giáo viên phù hợp với đối tượng: học viên người dân tộc sắp xếp giáo viên người dân tộc giảng dạy hoặc tổ chức bồi dưỡng tiếng Khmer, văn hóa, phong tục tập quán của người Khmer cho cán bộ, giáo viên người Kinh để giáo viên biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa đồng bào Khmer nhằm thuận lợi hơn trong việc trao đổi giúp đỡ học viên học.  Lựa chọn giáo viên dạy lớp phải tâm huyết, chịu khó và hiểu tâm lý đối tượng mù chữ, lớn tuổi để có phương pháp hướng dẫn, giảng dạy phù hợp; phải luôn gần gũi và thân thiện với học viên để làm tốt công tác duy trì sĩ số.

 Tổ chức chi trả kịp thời kinh phí mở lớp theo quy định bao gồm tiền giảng dạy của giáo viên, tiền quản lý lớp, văn phòng phẩm cho lớp học ... Riêng đối với học viên diện khuyết tật và các đối tượng xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như xã Loan Mỹ, đối tượng hộ nghèo sẽ được hỗ trợ sách, tập, học phẩm suốt khóa học.

Thực hiện tốt công tác XHHGD để hỗ trợ cho việc mở các lớp XMC và sau XMC như hỗ trợ dụng cụ học tập, có xã hỗ trợ mì gói, gạo, tiền…cho những học viên quá khó khăn để học viên tham gia học tập đầy đủ cho đến khi biết chữ.  Kết thúc khóa học TTHTCĐ phối hợp với Hội khuyến học tổ chức tổng kết lớp học và biểu dương khen thưởng các học viên đã hoàn thành tốt lớp học. Quan tâm giúp đỡ đối với những học viên có hoàn cảnh khó khăn để học viên có đủ điều kiện tham gia học tập. Quan tâm tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ tham gia dạy xóa mù chữ. Thực hiện chế độ chính sách cho người dạy, người quản lý và người học kịp thời.

Tăng cường, thường xuyên kiểm tra và kiểm tra đột xuất của phòng GD-ĐT đối với TTHTCĐ các xã trong việc theo dõi, quản lý lớp học để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của học viên giúp học viên hoàn thành khóa học. Công tác mở lớp XMC và sau XMC phải được thực hiện liên tục từ lớp 1 đến lớp 5 vì nếu gián đoạn học viên sẽ không tiếp tục tham gia học tập.

 Từ sự nổ lực của các ngành có liên quan, phòng GD-ĐT, kết quả  là huyện đã duy trì được hoạt động mở lớp Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ nhiều năm liền. Ban chỉ đạo cấp huyện đã rút ra những bài học kinh nghiệm để chỉ đạo công tác này ngày một hiệu quả hơn và nâng chất công tác PCGD-XMC trên địa bàn./.

                                                                                                                        TTN


Tác giả: Trương Thanh Nhuận
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết