A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Một số giải pháp thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh phổ thông của Ngành Giáo dục Vĩnh Long

Hiện nay, toàn ngành giáo dục có 435 trường mầm non, phổ thông (công lập và tư thục) với hơn 14.600 CBQL, giáo viên, nhân viên và trên 210.000 học sinh mầm non và phổ thông, trong đó có hơn 89.791 học sinh THCS và THPT với độ tuổi từ 12-18 tuổi.  Trong thời gian qua, ngành Giáo dục đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, đặc biệt là học sinh THCS và THPT.

Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT, ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc triển khai thực hiện Đề án "Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020"; kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long"

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh. Ngành đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền, giáo dục học sinh bằng nhiều hình thức như: đa dạng hóa và phong phú hóa tài liệu cho tủ sách pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về pháp luật và chấp hành pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh về nội dung, nhiệm vụ của công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh; các cơ sở giáo dục phối hợp với công an các cấp tổ chức tuyên tuyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh thông qua các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt lớp, các hoạt động trãi nghiệm và các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh...

Tích cực phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh. Các trường tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong công tác quản lý, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong học sinh. 100% các trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng công an địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn các tệ nạn xảy ra trong trường học: lập hòm thư, phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng vi phạm pháp luật trong giáo viên, học sinh; xây dựng và tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin của cán bộ, giáo viên và học sinh có liên quan đến công tác phòng chống tội phạm trong trường học. Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn Thanh niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, công an địa phương trong việc phòng chống bạo lực học đường và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội thâm nhập trường học, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực bên ngoài trường học. Các trường phối hợp tốt với Công an địa phương tổ chức nói chuyện chuyên đề về các nội dung liên quan tới tình hình ANTT và các hành vi vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động làm cơ sở cho việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến học sinh.

Nâng cao chất lượng công tác tư vấn tâm lý, tư vấn học đường. Các trường đã có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếm thế để tiếp cận, hỗ trợ, giúp đỡ các em kịp thời, không để các em bị lôi kéo, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội.

Thực hiện nghiêm túc việc tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật vào các hoạt động giáo dục cho học sinh vào chương trình dạy học chính khóa ở môn Đạo đức, Giáo dục công dân... và các hoạt động giáo dục khác để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm công dân trong việc chấp hành pháp luật, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong trường học.  

Tích cực phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo quy chế phối hợp. Sở GDĐT cũng đã phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật ở các trường học. Qua kiểm tra, có đánh giá cụ thể và đề xuất các giải pháp thực hiện công tác tốt hơn tại các nhà trường và trong toàn ngành.

Công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong học sinh được sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế nhất định như: các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đi vào chiều sâu, chưa hấp dẫn học sinh; tài liệu phục vụ công tác truyên truyền chưa nhiều và chưa phong phú về hình thức; các dịch vụ kinh doanh có điều kiện xuất hiện nhiều gần khu vực trường làm ảnh hưởng đến công tác giáo dục ngăn ngừa các tệ nạn xã hội của nhà trường; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa nhà trường và cơ quan công an và chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ nên việc quản lý học sinh chưa tốt, an ninh, trật tự bên ngoài trường học chưa đảm bảo; công tác phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Xác định công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh là nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Với phương châm tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa là chính, trong thời gian tới ngành Giáo dục tiếp tục tổ chức thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung trong quy chế phối hợp số 07 giữa Sở GD-ĐT với Công An tỉnh; đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh

Hai là, tăng cường công tác phối hợp giữ nhà trường và các lực lượng, đoàn thể địa phương đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài trường học, quản lý tốt học sinh và các đối tượng bên ngoài nhà trường; củng cố lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường để kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học.

Ba là, xây dựng tốt mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của địa phương và gia đình học sinh trong việc quản lý, giáo dục các em. Phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc giáo dục học sinh nhất là học sinh mầm non, tiểu học; vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp với nhà trường, đoàn thể, chính quyền để quản lý, giáo dục, rèn luyện giúp các em học tập tốt, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bốn là, Nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường, chất lượng dạy và học; phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, xây dựng khối đoàn kết, chung tay xây dựng "Trường học an toàn về an ninh trật tự".

Năm là, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với nhận thức, lứa tuổi. Tiếp tục lồng ghép các nội dung này vào chương trình học một cách hiệu quả. Tổ chức các hoạt động vui chơi, thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động trãi nghiệm, ngoại khóa hấp dẫn, thu hút học sinh tham gia. Quan tâm giáo dục, hướng dẫn học sinh sử dụng internet, mạng xã hội hiệu quả, lành mạnh và đúng quy định pháp luật.

Sáu là, tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm giúp học sinh hoàn thiện và phát triển nhân cách, có lối sống văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, phòng chống tốt bạo lực học đường, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh.

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh để góp phần phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển từng nhà trường trong nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, ngành Giáo dục rất cần sự quan tâm chỉ đạo của hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ giữa 03 môi trường giáo dục để tạo điều kiện tốt nhất cho thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và cống hiến ./.

                                                                                                                                      T.N


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết