Bản tin điện tử cải cách hành chính số 24

Bản tin điện tử cải cách hành chính số 24

Ngày đăng: (27/06/2022)   Lượt xem: 5
Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ xin gửi các đồng chí Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 24/2022, từ ngày 20/06/2022 đến ngày 24/06/2022.
Đại hội Đảng viên Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2024

Đại hội Đảng viên Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2022-2024

Ngày đăng: (09/05/2022)   Lượt xem: 2036
Thực hiện điểm 3, điều 24, chương 5 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam; Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 10/01/2022, Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 16 tháng 2 năm 2022 của Ban thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và ...