A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra Bộ GDĐT năm học 2017- 2018

Ngày 14 tháng 9 năm 2018, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ thanh tra năm học 2018-2019, khối sở giáo dục và đào tạo. Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra tại Hội nghị nêu rõ, năm học 2017-2018, công tác thanh tra có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả quan trọng. Các sở GDĐT đã chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra đối với phòng GDĐT và cơ sở giáo dục; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra sở, cộng tác viên thanh tra sở, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; tổ chức hoạt động thanh tra, xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật. Trong năm đã tiến hành 875 cuộc thanh tra, trong đó có 75 cuộc thanh tra đột xuất. Nội dung các cuộc thanh tra tập trung vào công tác quản lý của Thủ trưởng đơn vị và những vấn đề nóng, bức xúc như: Dạy thêm, học thêm, thu chi đầu năm học, sử dụng văn bằng chứng chỉ, tư vấn du học trên địa bàn; việc tuyển dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; liên kết đào tạo trên địa bàn…

Qua thanh tra đã phát hiện và xử lý vi phạm, kịp thời kiến nghị điều chỉnh các văn bản quản lý, góp phần tác động tích cực đến hoạt động giáo dục của ngành. Hoạt động thanh tra đã góp phần tích cực vào việc giữ gìn kỷ cương, nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành; tác động tới hệ thống, góp phần tích cực cho công tác quản lý giáo dục của địa phương, là thông tin quan trọng giúp Giám đốc các sở GDĐT quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác thanh tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như kế hoạch thanh tra của một số sở GDĐT chưa cụ thể, còn dàn trải, chưa tập trung các nhiệm vụ trọng tâm; việc tiến hành thanh tra còn kéo dài; chưa chú trọng việc theo dõi, xử lý sau thanh tra; một số Sở GDĐT có lực lượng thanh tra còn mỏng, khó khăn cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tại một số địa phương công tác thanh tra chưa phát huy được vai trò dẫn đến những khuyết điểm đáng tiếc.

Năm học 2018-2019, công tác thanh tra sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó tập trung nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò công tác thanh tra trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và đổi mới công tác thanh tra; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp của ngành, các vấn đề bất cập trong thực tiễn và dư luận phản ánh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo; phối hợp hiệu quả hoạt động thanh tra tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao công tác thanh tra trong năm học vừa qua, các sở GDĐT đã thực hiện hoạt động thanh tra theo hướng chuyển từ thanh tra chuyên môn sang thanh tra công tác quản lý, chuyên nghiệp hóa hoạt động thanh tra; chú trọng thanh tra gắn với chức năng quản lý nhà nước của sở GDĐT theo phân cấp. Kết quả đạt được của công tác thanh tra giáo dục đã góp phần quan trọng trong việc chấn chỉnh những sai phạm, lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động giáo dục, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực GDĐT và mang lại niềm tin cho xã hội về giáo dục và đào tạo. Năm học 2018-2019 cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thanh tra từ Bộ đến các Sở, đến người đứng đầu các cơ sở giáo dục và trực tiếp là đội ngũ làm công tác thanh tra tại các địa phương. Chủ động tham mưu, đề xuất về các hoạt động thanh tra. Lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thanh tra, từ đó có tác động đến toàn hệ thống. Thanh tra Bộ cũng như các địa phương cần tăng cường nhân sự làm công tác thanh tra, đảm bảo vị trí việc làm. Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức tập huấn công tác thanh tra cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác thanh tra tại các địa phương; tăng cường trao đổi, chia sẻ giữa lực lượng thanh tra các cấp để cùng thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết, công tác thanh tra giáo dục trong năm qua đã có bước trưởng thành, sau khi Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GDĐT, công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng có Chỉ thị về công tác thanh tra, điều đó cho thấy công tác thanh tra, kiểm tra có vai trò quan trọng góp phần tăng cường nền nếp kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục./.

                                                                                                                               Thu Nguyệt


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết