A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Thanh tra thực hiện chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”

Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019); 50 năm Bác viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019).

Trong bối cảnh nêu trên, việc thực hiện có hiệu quả chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” trong năm 2019 và các năm tiếp theo chính là góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.

Theo Bác, muốn thật sự tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân. Chính tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, sự khôn khéo, hăng hái, anh hùng đã tạo nên “cái gốc” của dân. Cùng với thái độ đánh giá cao vai trò của nhân dân, ý thức tôn trọng nhân dân còn phải đặc biệt chú ý không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Phải luôn luôn tôn trọng và giữ gìn của công, của nhân dân.

 Tôn trọng nhân dân trong đạo đức Hồ Chí Minh là đề cao ý dân, sức dân, bởi “dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, yêu kính nhân dân, thật sự tôn trọng nhân dân. Hồ Chí Minh có cách giao tiếp hoàn toàn mới giữa lãnh tụ và quần chúng nhân dân, thể hiện thái độ yêu thương, quý mến, trân trọng con người.

Phát huy dân chủ được hiểu ngắn gọn: dân là chủ và dân làm chủ, tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. Phát huy dân chủ là một khía cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng nhân dân. Trong nước dân chủ thì địa vị cao nhất là dân, dân là quý nhất, lực lượng nhân dân là mạnh nhất, phát huy dân chủ là phát huy tài dân.

Chăm lo đời sống nhân dân là vì con người, do con người, trước hết là vì dân và do dân. Người nói rằng “tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.. Theo Bác, muốn có sức dân, lòng dân thì phải chăm lo đời sống của dân. Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn quan tâm “đầu tiên là công việc đối với con người”. Người dặn trong Di chúc “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Phòng Thanh tra đã quán triệt nội dung chủ đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”  đến cán bộ thanh tra ở từng lĩnh vực cụ thể, thấm nhuần tư tưởng của Bác, lấy đó làm kim chỉ nam trong giải quyết công việc, toàn thể cán bộ, công chức thanh tra nỗ lực phấn đấu, trung thành, tận tụy, gương mẫu, liêm khiết, khách quan, công tâm trong công tác, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, làm cho thanh tra không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay.

 Thanh tra luôn xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thanh tra trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, định hướng của ngành Thanh tra. Cán bộ thanh tra  luôn có thái độ đúng đắn trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt lời căn dặn của Bác: “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì sẽ củng cố được lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước, “các cô, các chú phải làm thế nào đừng để nhiều thư khiếu nại gửi thẳng đến Bác, vì các địa phương giải quyết không tốt nên họ phải đưa đến Bác”. Trong thời gian qua, thanh tra Sở đã phối hợp các bộ phận liên quan tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng và không có đơn thư tồn đọng.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, cán bộ thanh tra luôn khách quan, cẩn thận, nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản vi phạm pháp luật có liên quan. Với trách nhiệm của mình, thanh tra  đã tham mưu cho lãnh đạo Sở triển khai hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng như: Xây dựng kế hoạch, ban hành chỉ thị về tăng cường kê khai minh bạch tài sản; chỉ đạo kiểm tra, thanh tra trách nhiệm phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị; kiến nghị xử lý nghiêm đối với cá nhân vi phạm…

Thanh  tra luôn nâng cao đạo đức công vụ, làm tốt vai trò “thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của của cấp dưới, tức là bạn của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “có thể nói, cán bộ thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai mắt có sáng suốt thì người mới sáng suốt”. Cùng với vai trò là “tai mắt của trên”, thanh tra còn là “bạn của dưới”. Đối với những người là lãnh đạo quản lý cấp dưới thì thanh tra chính là người bạn giúp mình nhìn thấy, biết được, phát hiện và chỉ cho mình thấy được những việc mình làm đúng, làm tốt để tiếp tục phát huy, những việc làm sai, làm không đầy đủ, làm thiếu trách nhiệm để khắc phục sửa chữa nâng cao năng lực và trách nhiệm của mình.

 Người đã chỉ rõ: “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”. Trong tình hình hiện nay, những lời dạy của Hồ Chủ tịch đối với cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ thanh tra nói riêng phải trở thành kim chỉ nam cho việc rèn luyện đạo đức tác phong của người cán bộ thanh tra, những cán bộ làm công tác thanh tra cần phải có một nhận thức đầy đủ hơn, nhất quán hơn về công tác thanh tra, thông qua việc nghiên cứu và quán triệt tư tưởng của Hồ Chí Minh để vận dụng kịp thời, sáng tạo trong giai đoạn mới với những yêu cầu mới.

Qua học tập chuyên đề 2019, gắn lời dạy của Bác đối với cán bộ thanh tra, chúng ta rất tự hào được công tác trong ngành thanh tra, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho thành tích chung của Ngành cũng như góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh./.

                                                                                                                               Thanh tra Sở


Tác giả: Âu Thị Thu Nguyệt
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan