A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành

Ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua Luật số 36/2018/QH14  về Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, cán bộ, công chức phải kê khai tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Tài sản, thu nhập phải kê khai gồm:

1. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

2. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên;

3. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

4. Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm:

1. Cán bộ, công chức;

2. Sĩ quan Công an nhân dân, sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong các đơn vị sự nghiêp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phương thức kê khai gồm:

Kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Luật số 36/2018/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019./.

                                                                                                                       H.T.P


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết