A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận thanh tra chuyên ngành các Trường Tiểu học: Thị trấn Vũng Liêm, Long Phú, Lê Thánh Tông, Tân Lược trực thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Quyết định thanh tra số 178/QĐ-SGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành các Trường Tiểu học: Thị trấn Vũng Liêm, Long Phú, Lê Thánh Tông, Tân Lược trực thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 25/3/2019 đến ngày 02/4/2019. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 04 đơn vị trên theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nội dung thanh tra gồm:

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường; xây dựng bộ máy, phân công nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm; thực hiện các quy định công khai.

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và những cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy chế chuyên môn; việc tổ chức dạy học 02 buổi/ngày, tổ chức giảng dạy Ngoại ngữ và Tin học (việc lựa chọn chương trình, lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu và phân công giảng dạy); tuyển sinh đầu cấp, huy động trẻ ra lớp; việc thực hiện quy chế dân chủ, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT.

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các bộ phận có liên quan trong công tác quản lý, bồi dưỡng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ theo tiêu chuẩn, điều kiện giữ hạng chức danh nghề nghiệp.

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, của kế toán, thủ quỹ và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học. Việc tổ chức thực hiện các khoản thu trong nhà trường (thu theo hướng dẫn và thu hộ).

Xét báo cáo kết quả thanh tra của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Ngày 10/5/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long Kết luận thanh tra số 749/KL-SGDĐT.

Tuy điều kiện cơ sở vật chất của một số trường được thanh tra còn gặp rất nhiều khó khăn không đủ điều kiện điều kiện tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (Tiểu học Thị trấn Vũng Liêm, Tiểu học Long Phú, Tiểu học Tân Lược) nhưng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường được thanh tra có nhiều nổ lực trong công tác, có những cách làm hay, hiệu quả; tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rất tâm huyết, tận tâm với nghề, hết lòng vì trường lớp và học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường và của địa phương, đó là thành tích đáng được biểu dương và nhân rộng cho tất cả các trường cùng loại hình.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định được Đoàn thanh tra chỉ ra để các đơn vị được thanh tra và các trường cùng loại hình cùng rút kinh nghiệm. Các sai phạm tương tự trong thời gian tới nếu bị phát hiện sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long công khai kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 86/2011/NĐ-CP để các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan xem nắm thông tin./

                                                                                                                                             Thanh tra


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Trịnh Văn Ngoãn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết