A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận thanh tra chuyên ngành các Trường Mầm non: Tân An Luông (Vũng Liêm), Ánh Dương (Trà Ôn), Họa Mi (Tam Bình), Diễm Phúc (TPVL)

Thực hiện Quyết định thanh tra số 562/QĐ-SGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về việc thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành các Trường Mầm non; Tân An Luông, Ánh Dương (huyện Trà Ôn), Họa Mi (huyện Tam Bình), Diễm Phúc trực thuộc các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 02/5/2019 đến ngày 08/5/2019. Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 04 đơn vị trên theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Nội dung thanh tra gồm:

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động nhà trường, bao gồm: Ban hành văn bản quản lý nội bộ, phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng bộ máy, phân công nhiệm vụ gắn với vị trí việc làm; thực hiện các quy định công khai trong lĩnh vực giáo dục.

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và những cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy chế chuyên môn (trọng tâm là công tác nuôi dạy và chăm sóc trẻ); việc tổ chức dạy học 02 buổi/ngày, tổ chức bán trú; công tác huy động trẻ ra lớp, phổ cập mầm non 5 tuổi; việc thực hiện quy chế dân chủ, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT.

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và các bộ phận có liên quan trong công tác quản lý, bồi dưỡng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ theo tiêu chuẩn, điều kiện giữ hạng chức danh nghề nghiệp.

- Trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, của kế toán, thủ quỹ và các cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người học. Việc tổ chức thực hiện các khoản thu trong nhà trường (thu theo hướng dẫn và thu hộ).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/5/2019 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Ngày 14/6/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long Kết luận thanh tra số 923/KL-SGDĐT (Kết luận thanh tra chuyên ngành các Trường Mầm non: Tân An Luông, Ánh Dương, Họa Mi, Diễm Phúc trực thuộc các Phòng Giáo dục Đào tạo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

Nhìn chung tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường được thanh tra có nhiều nổ lực trong công tác, có những cách làm hay, hiệu quả; tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên rất tâm huyết, tận tâm với nghề, hết lòng với trẻ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, đó là thành tích đáng được biểu dương và nhân rộng cho tất cả các trường cùng loại hình.

Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định được Đoàn thanh tra chỉ ra để các đơn vị được thanh tra và các trường cùng loại hình cùng rút kinh nghiệm. Các sai phạm tương tự trong thời gian tới nếu bị phát hiện sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long công khai kết luận thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định 86/2011/NĐ-CP để các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan xem nắm thông tin./. 

                                                                                                                                                    Thanh tra Sở


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Trịnh Văn Ngoãn
Nguồn:vinhlong.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết