A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2019/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ mà không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đó để xử phạt.

Theo đó, Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, cá nhân, tổ chức phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 100.000.000 đồng.

Những hành vi vi phạm việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi: Sử dụng kinh phí dùng để nghiên cứu khoa học và công nghệ sai mục đích; Sử dụng kinh phí dùng để nghiên cứu khoa học và công nghệ trùng với các nguồn kinh phí khác. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu không trả đúng hạn kinh phí tài trợ từ ngân sách Nhà nước khi chưa được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Để khắc phục những hậu quả của việc vi phạm này, Nghị định nêu rõ 03 biện pháp như sau: Buộc nộp lại số tiền đã sử dụng sai mục đích, sử dụng trùng lặp; Buộc nộp lại số tiền không hoàn trả đúng hạn; Buộc nộp số lợi bất hợp pháp do không nộp trả đúng hạn kinh phí tài trợ.

Nghị định số 51/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2019.

Nghị định này thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/ 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ./.

                                                                                                                  H.T.P


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết