A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 14/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ký Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (TTNT) đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ảnh minh họa, nguồn: Đại học Đông A

Kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung của Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long. Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng TTNT nhằm đưa TTNT trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của tỉnh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện 3 nhiệm vụ sau:

(1) Triển khai áp dụng mô hình giáo dục STEAM (tích hợp khoa học – công nghệ – kỹ thuật – nghệ thuật và toán học) trong chương trình giáo dục phổ thông; đào tạo tiếng Anh và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, đặc biệt là TTNT và đảm bảo an toàn thông tin tại các cấp học; thực hiện đào tạo, hướng nghiệp để học sinh có các kỹ năng lập trình, xây dựng dữ liệu, ứng dụng TTNT,... để sẵn sàng cho môi trường số.

(2) Triển khai các ứng dụng TTNT trong lĩnh vực giáo dục: Tự động hóa quy trình nghiệp vụ của giáo viên; xác định các tiêu chí nhằm đạt mục tiêu học tập; cá nhân hóa việc học tập, nâng cao hiệu quả học tập có sự trợ giúp của giáo viên và trợ giảng ảo; triển khai thực hiện lồng ghép có hiệu quả Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”;

(3) Khuyến khích, định hướng nghề nghiệp học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh theo các ngành đào tạo về TTNT; Triển khai, thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình công tác khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho học sinh theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./

H T P


Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan