A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT về việc quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

Theo đó Thông tư này áp dụng đối với các sở giáo dục và đào tạo hoặc sở có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là sở giáo dục và đào tạo); phòng giáo dục và đào tạo hoặc phòng có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về giáo dục thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là phòng giáo dục và đào tạo);

Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) về GD&ĐT được xây dựng và cung cấp thống nhất trong toàn ngành, bao gồm: Cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non, cơ sở dữ liệu về giáo dục phổ thông, cơ sở dữ liệu về giáo dục thường xuyên, cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học, cơ sở dữ liệu về giáo dục khác.

Nội dung của CSDL về giáo dục mầm non gồm các thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non như: Thông tin định danh cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, thông tin cơ bản về điểm trường; thông tin về hệ thống lớp mẫu giáo, nhóm trẻ, danh sách lớp học, nhóm tuổi; thông tin cơ bản của giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục về thông tin chung, trình độ chuyên môn; thông tin cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em…

Nội dung của CSDL về giáo dục phổ thông (bao gồm các cấp tiểu học, THCS, THPT) gồm: Thông tin định danh cơ sở giáo dục, loại hình giáo dục, thông tin cơ bản về điểm trường chính và các điểm trường (nếu có); thông tin cơ bản về danh sách lớp học, lớp ghép, học 2 buổi/ngày, lớp học bán trú, lớp học ngoại ngữ; thông tin cơ bản của giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý giáo dục về trình độ chuyên môn, đào tạo và bồi dưỡng; thông tin về hồ sơ lý lịch, quá trình học tập, kết quả học tập của học sinh; thông tin tài chính…

Bên cạnh đó thông tin trong CSDL về GD&ĐT được sử dụng thống nhất trên toàn quốc, có giá trị pháp lý trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

Việc sử dụng thông tin trong CSDL về GD&ĐT được thực hiện thông qua tài khoản được cấp, qua trục kết nối trao đổi dữ liệu hoặc văn bản. Việc sử dụng thông tin trong CSDL về GD&ĐT phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu dữ liệu và bảo vệ an toàn thông tin cá nhân.

Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và các cơ sở giáo dục được quyền khai thác, sử dụng dữ liệu trong phạm vi quản lý; ban hành quy định nội bộ về quản lý, sử dụng, khai thác thông tin, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm quản lý và khai thác sử dụng thông tin từ các tài khoản người dùng; tiếp nhận và xử lý những góp ý, khiếu nại đối với dữ liệu trong thẩm quyền quản lý.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài ngành GD&ĐT nếu có nhu cầu sử dụng thông tin từ CSDL về GD&ĐT có thể đề nghị đơn vị quản lý theo phân cấp cung cấp và sử dụng thông tin theo quy định của pháp luật.

Thông tư này thay thể Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2022./.

             T.T.T


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thu Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan