Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngày đăng: (24/06/2021)   Lượt xem: 192
Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 874/QĐ-BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.
Phát động phong trào “BE INTERNET AWESOME”

Phát động phong trào “BE INTERNET AWESOME”

Ngày đăng: (15/10/2020)   Lượt xem: 471
Theo kế hoạch hoạt động năm hoặc 2020 – 2021 của dự án Trường học di động (THDĐ) do Quỹ Dariu triển khai, Quỹ Dariu phát động phong trào “Học sinh dùng internet an toàn, hiệu quả” (Be Internet ...