A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Ngày 15/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư này quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam bao gồm: bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương (sau đây gọi chung là văn bằng).

Theo đó, miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng đối với văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng, hoặc điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam ký kết. Bên cạnh đó, thủ tục này cũng được miễn thực hiện với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được cử đi học bằng ngân sách Nhà nước hoặc người học theo Chương trình liên kết đào tạo nước ngoài tại Việt Nam đã được phê duyệt.

Thông tư cũng quy định văn bằng được công nhận khi Chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu Hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng; hoặc được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng của nước này kiểm định chất lượng.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Chịu trách nhiệm về kết quả công nhận văn bằng và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có) và Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo số lượng các loại văn bằng đã được công nhận trước ngày 25 tháng 12 hằng năm.

Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 01/6/2021. Thay thế Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 26/2013/TT-BGDDT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 17/2017/TT-BGDĐT ngày 13/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

H T P


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết