Phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Phương án thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021

Ngày đăng: (25/10/2020)   Lượt xem: 882
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2020, từng bước chuẩn bị để có thể tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính ở những nơi có đủ ...