A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ngày 26/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT về việc Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cẩp học.

Theo đó, quy định địa điểm, quy mô, diện tích, tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu, tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1, tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Thông tư quy định trách nhiệm của SGiáo dục và Đào tạo: Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường học; lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng trường đạt chuẩn, lập kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường thuộc phạm vi quản lý; hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết về công tác đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng tiêu chun, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ sở giáo dục, trình cấp có thẩm quyền quyết định; công khai tiêu chun, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trên cng thông tin điện tử của các SGiáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy định xử lý chuyển tiếp như sau: Đối với các cơ sở giáo dục đã được đánh giá tiêu chuẩn cơ sở vật chất khi công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục theo cấp độ, mức độ đã được công nhận. Đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực, thực hiện đánh giá tiêu chuẩn cơ sở vật chất khi công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia theo Quy định này và các văn bản có liên quan khác; Đối với các tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã được cơ quan có thm quyền ban hành hoặc phân cấp thẩm quyền ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, bảo đảm phù hp với Quy định này thì tiếp tục thực hiện. Trường hợp không phù hp với Quy định này thì tiến hành rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hp; Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình sự nghiệp của các cơ sở giáo dục đã được cấp có thm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không xác định lại tiêu chun, định mức theo Quy định này.

Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/7/2020./.

H.T.P


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan