A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2021 - 2022

Ngày 09/12/2021, tại kỳ họp thứ 3, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2021 - 2022.

Theo đó, nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

Không thu học phí ở học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Cấp mầm non: Học lớp 01 buổi/ngày: Khu vực thành thị (các phường và các thị trấn) là 60.000 đồng/tháng/học sinh; khu vực nông thôn (các xã trong tỉnh) là 30.000 đồng/tháng/học sinh. Học lớp 02 buổi/ngày: Khu vực thành thị là 90.000 đồng/tháng/học sinh; khu vực nông thôn là 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Cấp trung học cơ sở: Khu vực thành thị là 60.000 đồng/tháng/học sinh; khu vực nông thôn là 30.000 đồng/tháng/học sinh.

Cấp trung học phổ thông: Khu vực thành thị là 90.000 đồng/tháng/học sinh; khu vực nông thôn là 45.000 đồng/tháng/học sinh.

Ngoài ra, nghị quyết còn quy định: Học sinh có hộ khẩu thuộc khu vực nào thì đóng học phí theo khu vực đó; Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí, phương thức chi trả và cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí được thực hiện theo Chương IV Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 05/6/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, năm học 2020 - 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/12/2021.

                                                                                                Ngọc Liễu


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Liễu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan