A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 15/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND Quy định nội dung chi và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Phạm vi điều chỉnh của nghị quyết này bao gồm: kỳ thi nghề phổ thông; tập huấn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia; thanh tra các kỳ thi, giám sát hoạt động của đoàn thanh tra (áp dụng đối với cán bộ làm công tác thanh tra kiêm nhiệm); các cuộc thi, hội thi như:

- Cấp mầm non: hội thi giáo viên dạy giỏi, hội thi Tiếng hát dân ca, hội thi Bé khỏe, bé ngoan, hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, hội thi Đồ dùng dạy học tự làm.

- Cấp tiểu học: hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, hội thi Giáo dục an toàn giao thông, hội thi Giáo dục nha khoa, hội thi Tiết đọc thư viện, hội thi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, hội thi thiết kế bài giảng e-learning, hội thi đồ dùng dạy học, cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh.

- Cấp trung học: hội thi giáo viên dạy giỏi; cuộc thi Khoa học kĩ thuật, cuộc thi chọn học sinh giỏi thực hành thí nghiệm, cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh, hội thi đồ dùng dạy học, hội thi thiết kế bài giảng e-learning.

Hội thao Giáo dục quốc phòng - an ninh, hội khỏe Phù Đổng; Đại hội thể dục thể thao ngành Giáo dục và các hội thi, cuộc thi chuyên đề khác được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch.

 Đối tượng áp dụng của nghị quyết là các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo dục, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục này như sau: Đối với kỳ thi, cuộc thi, hội thi, hội thao, hội khỏe cấp tỉnh: Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND; đối với hội thi, cuộc thi, hội thao, hội khỏe cấp huyện: mức chi không quá 70% mức chi của cấp tỉnh; đối với hội thi, cuộc thi, hội thao, hội khỏe cấp trường: mức chi không quá 50% mức chi của cấp tỉnh.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25/7/2022.

                                                                             N.N.L


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Liễu
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan