A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Tài chính quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ngày 11/10/2021, Bộ Tài chính ban hành Thôngtư 89/2021/TT-BTC về việc quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, Thông tư quy định việc quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước đối với các khoản chi ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn hằng năm, cụ thể:

- Tất cả các khoản chi thường xuyên sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán ngân sách nhà nước hằng năm có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, xây lắp với giá trị từ 200 triệu đồng trở lên được thực hiện và thanh toán từ 02 năm ngân sách trở lên.

- Tất cả các khoản chi đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao kế hoạch vốn hằng năm có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, xây lắp với giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên.

Các khoản cam kết chi ngân sách nhà nước phải được hạch toán bằng đồng Việt Nam, các khoản cam kết chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ được theo dõi theo nguyên tệ, đồng thời được quy đổi ra đồng Việt Nam. Với hợp đồng đã thực hiện quản lý, kiểm soát cam kết chi, nếu điều chỉnh giá trị hợp đồng dẫn đến phải điều chỉnh số tiền đơn vị sử dụng ngân sách đã thực hiện cam kết chi, đơn vị sử dụng ngân sách phải làm thủ tục điều chỉnh cam kết chi với Kho bạc Nhà nước.

Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị cam kết chi ngân sách nhà nước đến Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch được tăng từ 10 ngày làm việc (hiện hành) lên thành 20 ngày làm việc, kể từ:

- Ngày ký kết hợp đồng: Đối với hợp đồng ký kết giữa đơn vị sử dụng ngân sách với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu xây lắp;

- Ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhận được văn bản giao dự toán ngân sách, kế hoạch vốn: Đối với hợp đồng thực hiện và thanh toán từ 02 năm ngân sách trở lên, kể từ năm thứ 2 trở đi (tính theo dấu công văn đến của đơn vị sử dụng ngân sách).

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn trong tháng 12 năm trước: thời hạn gửi đề nghị cam kết chi tối đa 20 ngày làm việc, được tính từ ngày 01 tháng 01 năm sau.

- Ngày đơn vị sử dụng ngân sách nhận được văn bản giao dự toán điều chỉnh: Đối với trường hợp dự toán, kế hoạch vốn trong năm được điều chỉnh dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi (tính theo dấu công văn đến của đơn vị sử dụng ngân sách);

- Ngày ký hợp đồng điều chỉnh, đối với trường hợp đơn vị điều chỉnh giá trị hợp đồng đã ký dẫn đến phải thực hiện điều chỉnh cam kết chi.

Thôngtư 89/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2021 và thay thế cho Thông tư 113/2008/TT-BTC, ngày 27/11/2008 và Thông tư 40/2016/TT-BTC, ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính./.

                                                                                                H T P


Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan