Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2021 - 2022

Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2021 - 2022

Ngày đăng: (24/12/2021)   Lượt xem: 2528
Ngày 09/12/2021, tại kỳ họp thứ 3, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục ...
Nghị định 81/2021/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí

Nghị định 81/2021/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí

Ngày đăng: (30/08/2021)   Lượt xem: 45469
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học ...