Nghị định 81/2021/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí

Nghị định 81/2021/NĐ-CP về chính sách miễn giảm học phí

Ngày đăng: (30/08/2021)   Lượt xem: 8870
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học ...