A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Đề án Giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021-2025

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP&AN) là nhiệm vụ chính trị trong đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QP&AN để xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu QP&AN trong các tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở trong thời bình và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án “Đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QP&AN, phấn đấu đến năm 2025 đảm bảo đáp ứng được 100% nhu cầu giáo viên giáo dục QP&AN giảng dạy ở các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học.

2. Chủ trì và phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai các văn bản về quy định tổ chức giảng dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn giáo dục QP&AN; quy định về tổ chức, biên chế, chế độ chính sách ưu đãi đối với cán bộ, giảng viên, giáo viên giáo dục QP&AN; tổ chức hội thao, hội thi quân sự cho học sinh, sinh viên.

3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với các cơ quan Quân sự, Công an ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP&AN cho học sinh, sinh viên.

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức chọn nguồn tập huấn, bồi duỡng, đào tạo giáo viên giảng viên giáo dục QP&AN, kiểm tra công tác giảng dạy môn giáo dục QP&AN trong các trường trung học phổ thông và triệu tập giáo viên, giảng viên thuộc quyền đi tập huấn môn giáo dục QP&AN theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                                    H T P


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tác giả: Huỳnh Thúy Phượng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan