A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 17 tháng 4 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 859/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó Danh mục giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh Vĩnh Long gồm 17 loại sách (Trong đó môn Ngữ văn, Toán, Nghệ thuật (gồm Âm nhạc và Mĩ thuật) có 02 sách giáo khoa; Tiếng Anh có 04 sách giáo khoa; mỗi môn học/hoạt động giáo dục khác có 01 sách giáo khoa).

 Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Điều 9, khoản 4 Điều 10 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                     T.T.T


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thu Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan