A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Ngày 05 tháng 4 năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Theo đó, Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông là căn cứ đ các cơ sở giáo dục tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có bng cử nhân chuyên ngành phù hp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông theo quy định.

Bên cạnh đó Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để trở thành giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông có thời lượng 34 tín chỉ, dành cho những người tốt nghiệp trình độ đại học ngành phù hợp với các môn học ở các cấp học này, có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học. Sau khi hoàn thành chương trình, người học có được những phẩm chất và năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ dạy học, giáo dục ở các nhà trường.

 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế: Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 46/2012/TT-BGDDT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ Trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông./.

                    T.T.T


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan