A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Theo đó, học viên có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Chưa đạt thì phải rèn luyện trong kì nghỉ hè. Hình thức rèn luyện trong kì nghỉ hè do giám đốc trung tâm quyết định. Căn cứ vào hình thức rèn luyện trong kì nghỉ hè, giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ rèn luyện trong kì nghỉ hè cho học viên và thông báo đến cha mẹ hoặc nơi làm việc của học viên.

Cuối kì nghỉ hè, nếu nhiệm vụ rèn luyện được giáo viên chủ nhiệm đánh giá đã hoàn thành (có báo cáo về quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ rèn luyện có chữ kí xác nhận của cha mẹ hoặc nơi làm việc của học viên) thì giáo viên chủ nhiệm đề nghị giám đốc sử dụng thay thế cho kết quả rèn luyện cả năm học để xét lên lớp theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ cũng quy định thời gian làm bài kiểm tra đánh giá định kỳ đối với môn học có từ 70 tiết/năm trở xuống là 45 phút; Đối với môn học có từ 71 tiết/năm trở lên thì thời gian làm bài từ 60-90 phút. Mỗi môn học có 01 điểm đánh giá giữa kỳ và 01 điểm đánh giá cuối kỳ trong mỗi học kỳ...

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14 tháng 02 năm 2022 thực hiện theo lộ trình sau:

- Từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 6.

- Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 7 vả lớp 10.

- Từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 8 và lớp 11.

- Từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 9 và lớp 12

Đối với lớp 6 tuyển sinh trong năm học 2021 - 2022 trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện đánh giá theo quy định hiện hành./.

T.T.T


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trần Thu Thủy
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan