Tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.

Tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.

Ngày đăng: (18/05/2021)   Lượt xem: 222
Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1983/BGDĐT-GDTrh gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm ...