A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cán bộ quản lý, giáo viên cấp Tiểu học

Đổi mới giáo dục là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo thông qua các Nghị quyết, Quyết định như: Nghị quyết 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (được điều chỉnh bởi Nghị quyết số 51/2017/QH14); Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Bộ Giáo dục đã ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (gọi chung là Chương trình GDPT 2018). Theo lộ trình, Chương trình GDPT 2018 chính thức thực hiện từ năm học 2020-2021.

Đối với cấp Tiểu học, năm học 2019-2020 đã được Bộ GDĐT xác định là năm bứt phá để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; đặc biệt là năm bản lề tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai chương trình GDPT 2018, nhất là đối với lớp 1 từ năm học 2020-2021. Điều này đòi hỏi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cấp tiểu học phải tiếp cận sâu Chương trình; quán triệt sâu sắc và đầy đủ về mục đích, yêu cầu, kế hoạch giáo dục; định hướng về phương pháp, đánh giá kết quả giáo dục; các điều kiện để triển khai thực hiện, tạo bước chuyển trong nhận thức và chủ động, quyết tâm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đạt hiệu quả.

Với yêu cầu đó, được sự thống nhất của UBND tỉnh, đặc biệt sự quan tâm của Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT, trong hai ngày 28 và 29/9/2019, tại Hội trường Tỉnh ủy, Sở GDĐT đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai chương trình GDPT 2018 cho hơn 540 CBQL, GV cấp tiểu học trong toàn tỉnh. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở. Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GDĐT dự và chủ trì Hội nghị. Báo cáo viên là lãnh đạo và chuyên viên Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT.

TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

 triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với Tiểu học

Tại hội nghị, sau khi được xem phóng sự về Giáo dục Tiểu học và giải pháp thực hiện, đại biểu tham dự Hội nghị được nghe TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT báo cáo về thực trạng giáo dục Tiểu học và triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với Tiểu học; đồng thời triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục theo Chương trình GDPT 2018. Trong đó, nhấn mạnh những điểm mới khi thực hiện Chương trình GDPT 2018: (1) Định hướng chung của đổi mới chương trình là hướng đến phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; (2) Chương trình GDPT 2018 là chương trình mở, theo đó địa phương, nhà trường, giáo viên có nhiều quyền và trách nhiệm hơn trong quá trình phát triển, triển khai phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn; (3) Chương trình GDPT 2018 ở cấp Tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; (4) Hai môn học Tiếng Anh và Tin học chuyển từ tự chọn thành môn học bắt buộc.

Định hướng chỉ đạo trong thời gian tới, TS. Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT và Hiệu trưởng các trường tiểu học chủ động xây dựng và hoàn thành việc tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình GDPT 2018 đối với Tiểu học ở địa phương trong tháng 10/2019; Phòng GDĐT tham mưu đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố phụ trách giáo dục chủ trì Hội nghị. Sau hội nghị, tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 trên địa bàn. Riêng đối với các trường, TS. Thái Văn Tài yêu cầu, trong năm học 2019-2020, mỗi nhà trường lưu ý bên cạnh việc xây dựng kế hoạch giáo dục năm học, cần quan tâm xây dựng thêm 3 kế hoạch: (1) Kế hoạch tổ chức dạy học lớp 1 năm học 2020-2021; (2) Kế hoạch tổ chức các hoạt động theo nhu cầu người học; (3) Kế hoạch tổ chức bán trú (nếu có).

Cũng tại Hội nghị, CBQL, GV cấp tiểu học được TS. Xuân Thị Nguyệt Hà, Chuyên viên chính – Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT tập huấn sâu về tổ chức dạy học môn Tiếng Việt theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh và TS. Hoàng Mai Lê, Chuyên viên chính – Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT tập huấn sâu tổ chức dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Trong đó, nhấn mạnh đến đặc điểm của môn học; vị trí và tên gọi của môn học; vai trò và tính chất nổi bật của môn học trong việc thực hiện mục tiêu của nhà trường phổ thông. Báo cáo viên đề nghị các trường và địa phương có thể vận dụng, phát triển chương trình bộ môn sao cho phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền, địa phương, từng trường và từng đối tượng học sinh trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu cần đạt của chương trình.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Sở GDĐT, thay mặt ngành Giáo dục Vĩnh Long bày tỏ lời cảm ơn đến Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT đã dành thời gian đến địa phương để tập huấn, chia sẻ những nội dung rất quan trọng trong triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018, giúp cho CBQL và GV cấp tiểu học nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về Chương trình GDPT 2018; từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm, quyết tâm cùng với toàn ngành trong thực hiện đổi mới giáo dục.

Phó Giám đốc Sở GDĐT Phạm Văn Hồng cũng thông tin thêm với Lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT về những chỉ đạo của ngành Giáo dục trong triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 cũng như trong việc tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với các cấp học nói chung và tiểu học nói riêng, đặc biệt ngành cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018, đồng thời Ngành đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 giai đoạn 2019-2025.

Ông Phạm Văn Hồng – Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu bế mạc hội nghị 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GDĐT, Phó Giám đốc Sở GDĐT Phạm Văn Hồng đề nghị lãnh đạo các phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong tỉnh sau Hội nghị tập huấn, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông tại địa phương, đơn vị về đổi mới giáo dục và đào tạo, về Chương trình GDPT 2018; tổ chức hội nghị tập huấn triển khai tại địa phương, đơn vị về Chương trình GDPT 2018; tổ chức cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tiếp cận sâu Chương trình GDPT 2018, tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật đảm bảo thực hiện Chương chương trình GDPT 2018 đúng tiến độ, lộ trình và đảm bảo hiệu quả hướng tới mục tiêu thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo./.

                                                                                            GDTH


Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan