A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1

Thực hiện Kế hoạch số 1018/KH-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc kiểm tra việc thực hiện Đề án Sữa học đường, tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh lớp 1, lớp 2 làm quen tiếng Anh, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) 2018 đối với lớp 1 năm học 2020 – 2021, Đoàn kiểm tra đã tổ chức kiểm tra thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 tại 08 phòng GDĐT và 16 trường tiểu học.

Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết các phòng GDĐT chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình GDPT giai đoạn 2020- 2025; kế hoạch ngân sách mua sắm trang thiết bị và ĐDDH, huy động các nguồn lực hợp pháp thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo CT GDPT 2018 đối với lớp 1.

Hiệu trưởng các trường thực hiện tốt công tác rà soát, sắp xếp, bố trí giáo viên giảng dạy lớp 1 theo CT GDPT 2018. Đội ngũ CBQL giáo dục, GV tham gia bồi dưỡng đúng quy định. Cụ thể: 100% giáo viên được phân công giảng dạy lớp 1 đã hoàn thành bồi dưỡng CT GDPT 2018 – Modul 1, 2, 3 theo đúng kế hoạch của Sở GDĐT; 100% giáo viên được phân công dạy lớp 1 đã tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng sử dụng sách giáo khoa lớp 1, hoàn thành bài thu hoạch và được xếp loại đạt. Hiệu trưởng các trường quan tâm chỉ đạo giáo viên khối lớp 1 họp khối, trao đổi chuyên môn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch bài dạy, chia sẻ cách khai thác, sử dụng hiệu quả sách giáo khoa lớp 1. Hầu hết giáo viên lớp 1 nỗ lực, quyết tâm, cố gắng đầu tư, nghiên cứu để triển khai thực hiện tốt CT GDPT 2018.

Hầu hết các trường thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, bố trí phòng học, ưu tiên dạy hai buổi/ngày đối với lớp 1; thực hiện dạy 9-10 buổi/tuần; quan tâm chỉ đạo giáo viên khai thác, sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học đang có, nhiều giáo viên làm thêm đồ dùng dạy học tự làm để phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Nhiều đơn vị đã trang bị ti vi cho các lớp phục vụ dạy học lớp 1. Hạ tầng công nghệ thông tin tại các trường cơ bản đảm bảo cho giáo viên bồi dưỡng trực tuyến sử dụng sách giáo khoa lớp 1. Có 7/8 phòng GDĐT đã trang bị phòng học trực tuyến (tập trung) cho tất cả các trường tiểu học trên địa bàn.

Tất cả các trường đều có xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện của nhà trường; nội dung bảo đảm mục tiêu và giải pháp thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1. Hầu hết giáo viên soạn kế hoạch dạy học đảm bảo theo tiến trình 4 bước; tiến trình tổ chức dạy học có đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế: Một số trường thiếu giáo viên tiếng Anh, chưa đảm bảo để thực hiện dạy tiếng Anh tự chọn đối với lớp 1. Một số trường thiếu giáo viên dạy lớp đối với các khối lớp 2, 3, 4, 5 nên Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng phụ trách dạy lớp, từ đó ảnh hưởng đến công tác tổ chức và quản lý nhà trường. Một số CBQL giáo dục chưa cập nhật, chưa bắt nhịp được với đổi mới giáo dục của cấp học; chưa chủ động triển khai thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành; chưa tạo động cơ, khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo của giáo viên.

Một số đơn vị chưa đảm bảo phòng học bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy, một số điểm trường cơ sở vật chất xuống cấp. Nhiều trường chưa có phòng máy vi tính ở điểm lẻ, một số máy tính được trang bị trước đây đã quá hạn sử dụng, hư hỏng.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện CT GDPT 2018 của trường chưa thể hiện cụ thể chỉ tiêu và giải pháp thực hiện phù hợp thực tế nhà trường. Kế hoạch bài dạy còn nhiều bài chưa thể hiện mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực đặc thù môn học; tiến trình dạy học chưa thể hiện 4 bước (khởi động; khám phá; vận dụng thực hành; vận dụng vào thực tiễn).

Tại các buổi kiểm tra, Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn biểu dương những kết quả mà đơn vị đã nỗ lực đạt được. Đồng thời đề nghị các đơn vị nghiên cứu giải pháp khắc phục những hạn chế. Phòng GDĐT tăng cường tham mưu UBND cấp huyện đầu tư cơ sở vật chất, chuẩn bị đội ngũ đảm bảo thực hiện CT 2018. Trang cấp thiết bị dạy học, hạ tầng CNTT theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa trên cơ sở bổ sung, hoàn thiện CSVC, thiết bị dạy học, đặc biệt là thiết bị dạy học thực hiện CT GDPT 2018. Tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động giáo dục nói chung và việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và định hướng. Chỉ đạo các trường tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ; tổ chức hội thảo chuyên đề, hội giảng các môn học của khối lớp 1, 2 để tạo điều kiện cho CBQL giáo dục, giáo viên kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy.

Đối với các trường tiểu học, Bà yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về việc triển khai thực hiện CT GDPT 2018; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CBQL, GV trong việc áp dụng, vận dụng các phương pháp dạy học tiên tiến, khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị để đa dạng hóa hình thức cung cấp kiến thức, tăng tính thực tiễn tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo giúp học sinh hứng thú, chủ động đối với việc học; Hiệu trưởng các trường nghiên cứu sâu nội dung các modun bồi dưỡng CT GDPT 2018; định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo chương trình quy định; tăng cường công tác kiểm tra, hỗ trợ giáo viên trong việc soạn giảng, sinh hoạt chuyên môn theo quy định; chú ý việc đánh giá học sinh theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT đảm bảo phát triển được năng lực, phẩm chất của học sinh./.

                                                                                                            GDTH


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan