A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 ở Vĩnh Long

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1. Ngành Giáo dục Vĩnh Long thực hiện tốt công tác truyền thông nâng cao nhận thức trong toàn ngành và xã hội về chương trình GDPT 2018. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.  Chỉ đạo công tác rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Mạng lưới trường, lớp tiểu học đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh. Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 được trang cấp cơ bản, mức độ đáp ứng 80%.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát, bố trí sử dụng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình, sách giáo khoa theo CT GDPT 2018 cấp tiểu học năm học 2020-2021. Đảm bảo đủ giáo viên thực hiện CT GDPT 2018 đối với lớp 1. Trên 88% GVCN dạy lớp 1 có trình độ đào tạo Đại học trở lên.

Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế trên cơ sở bảo đảm mục tiêu, nội dung đáp ứng yêu cầu cần đạt theo CT GDPT 2018 đối với lớp 1. Thực hiện tốt dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Thực hiện đánh giá, khen thưởng học sinh tiểu học theo quy định. Nhiều Hiệu trưởng thực hiện tốt đổi mới quản trị nhà trường trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1.

Chất lượng giáo dục được nâng lên. Tỉ lệ học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt hai môn Tiếng Việt và Toán năm học 2020-2021 cao hơn so với năm học 2019-2020.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số trường chưa đáp ứng thực hiện chương trình GDPT 2018. Đến thời điểm báo cáo, có 11/164 trường chưa đủ phòng để dạy hai buổi/ngày đối với lớp 1. Một số đơn vị chưa đảm bảo phòng học bộ môn để phục vụ cho công tác giảng dạy, một số điểm trường cơ sở vật chất xuống cấp.

Một số CBQL giáo dục chưa cập nhật, chưa bắt nhịp được với đổi mới giáo dục của cấp học; chưa chủ động triển khai thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành; chưa tạo động cơ, khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo của giáo viên.

Một số giáo viên chưa nghiên cứu sâu về dạy học phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Kế hoạch bài dạy còn nhiều bài chưa thể hiện mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực đặc thù môn học.

Thời gian tới, ngành Giáo dục Vĩnh Long tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức thực hiện CT GDPT 2018; chủ động tham mưu, đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, sự đồng thuận của nhân dân đối với việc triển khai CT GDPT 2018.

2. Tiếp tục rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện CT GDPT 2018. Trang cấp thiết bị dạy học, hạ tầng CNTT theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa trên cơ sở bổ sung, hoàn thiện CSVC, thiết bị dạy học, đặc biệt là thiết bị dạy học thực hiện CT GDPT 2018.

Đầu tư trang thiết bị hiện đại đáp ứng hoạt động dạy học theo CT GDPT 2018

3. Rà soát, có kế hoạch đảm bảo đội ngũ thực hiện CT GDPT 2018 về số lượng và chất lượng. Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ thực hiện CT GDPT 2018, bồi dưỡng sử dụng SGK lớp 2. Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CBQL, GV trong thực hiện CT GDPT 2018, trong đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học.

4. Nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, chất lượng hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Đổi mới công tác quản trị nhà trường. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tạo môi trường học tập chất lượng, an toàn, văn hóa cho các em học sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoạt động giáo dục nói chung và việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 trên địa bàn đảm bảo đúng quy định và định hướng./.

                                                                                         GDTH


Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan