A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh lớp 5 năm học 2021-2022 chuẩn bị tốt tâm thế, kiến thức, kỹ năng để bắt đầu học lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vào năm học 2022-2023, ngày 01/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo đó, các cơ sở giáo dục tiểu học tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/7/2017 về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018. Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 Chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo quy định và theo Hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Lưu ý không đánh giá định kỳ vào các nội dung bổ sung.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp 5 Chương tình giáo dục phổ thông 2006 một cách phù hợp để triển khai nội dung trên, sử dụng Tài liệu đã chỉnh sửa hoàn thiện sau tập huấn, bồi dưỡng cho tổ trưởng chuyên môn về dạy học các môn học/hoạt động giáo dục lớp 5 Chương trình giáo dục phổ thông 2006 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong tháng 10/2020.

                                                                                                GDTH


Tập tin đính kèm
Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan