A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học của Bộ GDĐT

Sáng ngày 25/8/2020, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2019-2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học. Tại điểm cầu Bộ GDĐT, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tham dự và chủ trì Hội nghị. Tại Vĩnh Long, có tất cả 34 điểm cầu với 962 đại biểu, trong đó có đại diện lãnh đạo Sở GDĐT; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Phòng GDĐT; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Khối trưởng của 167/167 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020. Trong đó đánh giá những kết quả nổi bật trong năm học qua:

(1) Các địa phương tiếp tục duy trì và phát triển được mạng lưới trường, lớp tiểu học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm.

(2) Các địa phương đã quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ để tăng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, hiện nay tỷ lệ này đạt 80,1% (năm học trước đạt 74,8%). Phong trào xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia cũng đạt một số kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của cả nước là 60,1% (năm học trước là 59,7%). Trong năm học 2019-2020, các địa phương đã tích cực, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

(3) Các chỉ đạo đổi mới về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đã dần đi vào thực tiễn, giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học khắc phục được những bất cập, khó khăn khi thực hiện. Phần lớn các cơ sở giáo dục tiểu học đều thực hiện tốt và đúng các quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT.

(4) Các địa phương đã vận dụng nhiều hình thức tổ chức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, gắn kiến thức học trong nhà trường với thực tiễn, tăng cường kĩ năng sống,…Đặc biệt, trong thời gian dịch  Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, một số địa phương đã vận dụng các hình thức dạy học trực tuyến một cách linh hoạt và chủ động điều chỉnh kế hoạch, nội dung dạy học theo Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020.    

(5) Các địa phương đã tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng tiếp tục được nâng cấp, xây dựng thêm trường lớp, sân chơi, cây xanh, thảm cỏ ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhờ vậy đã góp phần hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học và tăng cường giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc một cách thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, năm học qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập:

(1) Công tác tham mưu của cán bộ quản lý giáo dục ở một số đơn vị thiếu chủ động, chưa tích cực, hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ quản lý chưa mạnh dạn thực hiện các giải pháp đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp giáo dục của cấp học; chưa mạnh dạn triển khai thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành; chưa tạo động cơ, khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo của giáo viên.

(2) Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều; cơ cấu đội ngũ chưa hợp lý, một số nơi thiếu trầm trọng giáo viên các môn Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục; thực hiện đổi mới phương pháp dạy học của một bộ phận giáo viên còn yếu.

(3) Việc thực hiện giảm áp lực cho giáo viên, chưa được các cấp quản lý chú trọng chỉ đạo thực hiện. Việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp ở một số trường tiểu học còn hình thức, chưa phản ánh đúng năng lực và hiệu quả công việc, chưa tạo động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên; công tác bồi dưỡng giáo viên chưa hiệu quả.

(4) Việc thực hiện quản lý các trường có yếu tố nước ngoài, các chương trình tích hợp, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong trường học còn nhiều vấn đề phức tạp, rất cần được quản lý hiệu quả trong thời gian tới.

(5) Tình trạng học sinh bỏ học, học sinh ngồi nhầm lớp vẫn diễn ra ở một vài địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021, Bộ GDĐT xác định 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành); tổ chức thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, trọng tâm là lớp 1.

(2) Tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông đối với cấp tiểu học.

 (3) Đảm bảo đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao chất lượng theo chuẩn nghề nghiệp.

 (4) Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

(5) Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện từng địa phương.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu có ý kiến về công tác chuẩn bị cho năm học mới, đc biệt là công tác chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 với những thuận lợi và khó khăn đặc thù riêng của địa phương, chủ yếu là khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao kết quả đạt được trong năm học qua của giáo dục tiểu học; ghi nhận nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm, sự chủ động của ngành Giáo dục địa phương. Đồng thời, xác định các 08 nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, trong đó trọng tâm là hoàn thiện các Thông  tư và văn bản hướng dẫn, tạo khung pháp lý triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 cũng như thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 và các khối lớp còn lại; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 và Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH đối với các khối lớp còn lại (lớp 2-5), chú trọng giáo dục toàn diện học sinh; tiếp tục tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, CBQL theo các Modul đã xác định trong kế hoạch bồi dưỡng năm 2020; tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 theo quy định và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo theo quy định để triển khai dạy học trực tuyến hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục tiểu học; thực hiện rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục ở cấp tiểu học theo nguyên tắc tạo thuận lợi học tập cho học sinh, gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hoàn chỉnh kế hoạch tổng thể về cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; tăng cường công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông nội bộ về chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như các chỉ đạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để tạo sự đồng thuận trong ngành và trong xã hội về chủ trương đổi mới của ngành./.

                                                                                      GDTH


Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan