A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến tổng kết một năm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1

Sáng ngày 20/8/2021, Bộ GDĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết một năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục Quốc hội khóa XV và đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GDĐT chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ báo cáo tóm tắt kết quả một năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1. Trong đó đánh giá những kết quả cơ bản đạt được: Chương trình tổng thể và Chương trình môn học/hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Quyết định số 404/QĐ-TTg; tổ chức và biên soạn, thẩm định sách giáo khoa đảm bảo chủ trương xã hội hóa, đáp ứng yêu cầu một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa; công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, liên tục; các địa phương quan tâm chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo Quyết định số 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chất lượng giáo dục được nâng lên, các nhà trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học;… Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: việc biên soạn sách giáo khoa theo chương trình mới gặp khó khăn từ khâu thiết kế đến khâu tổ chức thực hiện; tiến độ biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục địa phương ở một số tỉnh còn chậm; chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý chưa đồng đều, số lượng còn thừa thiếu cục bộ; điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất ở một số trường học vẫn còn nhiều khó khăn.

Đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu thảo luận về thực hiện Chương trình GDPT 2018 ở địa phương, xoay quanh công tác truyền thông; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo thực hiện chương trình.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 trong năm học 2020-2021. Tinh thần triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13 đã được Chính phủ, Bộ ngành, địa phương triển khai quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực. Hội nghị đánh giá khá toàn diện về thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, tuy nhiên cần đi sâu đánh giá về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chất lượng dạy và học. Cần tập trung chuẩn bị đồng bộ, đầy đủ các điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình GDPT 2018 về cơ sở vật chất, về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; đảm bảo tính ổn định, kế thừa, phát triển của Chương trình tổng thể, Chương trình các môn học/hoạt động giáo dục; quan tâm công tác biên soạn sách giáo khoa đảm bảo chất lượng, hiệu quả; việc lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục cần lưu ý tính ổn định, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ GDĐT khẳng định: Định hướng đổi mới mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ đề ra về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT là hoàn toàn đúng đắn. Các địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định đổi mới giáo dục đang được thực hiện đúng hướng. Việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 là bước đi đầu tiên trong tiến trình đổi mới giáo dục, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự quyết tâm, thống nhất, kiên định mục tiêu trong công tác lãnh chỉ đạo của các địa phương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đến thời điểm hiện tại, việc thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1 đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng, lộ trình và đạt được nhiều kết quả. Bộ trưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới:

- Tiếp tục kiên trì tư tưởng quan điểm đổi mới, kiên định bám sát mục tiêu đổi mới chuyển từ cách tiếp cận nội dung sang cách tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực người học, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu này cần được thực hiện xuyêt suốt trong thực hiện đổi mới giáo dục.

- Đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý; rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, tạo hành lang pháp lý để các hoạt động giáo dục được địa phương triển khai thuận lợi, nhất là vấn đề liên quan đến biên chế giáo viên, chế độ chính sách, nguồn lực tài chính,…

- Tăng cường thu hút nhà giáo, chuyên gia tham gia biên soạn sách giáo khoa để đảm bảo chất lượng bản thảo sách giáo khoa; công tác thẩm định, phát hành theo đúng quy định, hướng tới các bộ sách giáo khoa đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018.

- Tiếp tục tập trung đảm bảo các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT 2018, đặc biệt là cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Bộ GDĐT sẽ có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, cùng tháo gỡ những khó khăn, xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp để chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo đổi mới giáo dục nói chung và thực hiện Chương trình GDPT 2018 nói riêng.

GDTH


Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan