A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với Giáo dục Tiểu học

Sáng ngày 31/8/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục tiểu học.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học; lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách giáo dục tiểu học của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong toàn tỉnh. Ông Phạm Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, dự và chủ trì Hội nghị.

Văn nghệ chào mừng Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo, báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 đối với giáo dục tiểu học.

Năm học qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, giáo dục tiểu học đã làm tốt công tác rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp gắn với xây dựng trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia, đáp ứng nhu cầu đi học của học sinh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn tỉnh hiện có 183 trường tiểu học (so năm học trước giảm 14 trường do sáp nhập); trong đó có 59 trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục, tỷ lệ 32,24% (cấp độ 1: 14 trường; cấp độ 2: 13 trường; cấp độ 3: 42 trường); 111 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 60,66% (mức độ 1: 79 trường; mức độ 2: 32 trường). Việc xây dựng thư viện đạt chuẩn được quan tâm, góp phần tích cực tạo cho học sinh thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc, văn hóa cộng đồng. Hiện tại, cấp tiểu học có 127 trường có thư viện đạt chuẩn trở lên, tỷ lệ 69,4% (72 trường có thư viện đạt tiên tiến và 09 trường có thư viện đạt xuất sắc).

Là năm học được xác định là năm bản lề để đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là năm học tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018), đối với giáo dục tiểu học, Sở GDĐT, phòng GDĐT đã chỉ đạo các trường Tiểu học trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (đến nay có 95,94% CBQL giáo dục và 68,7% GV có trình độ đào tạo từ Đại học trở lên); công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được các địa phương quan tâm, tăng 06 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3. Từ đó, chất lượng giáo dục tiểu học tiếp tục được nâng lên và duy trì vững chắc, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,8%.

Tuy nhiên, năm học qua, giáo dục tiểu học trong toàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế: công tác tham mưu của cán bộ quản lý giáo dục ở một số đơn vị chưa tích cực, thiếu chủ động; một số cán bộ quản lý giáo dục chưa cập nhật, nắm bắt thông tin, chưa bắt nhịp với những đổi mới giáo dục, chưa mạnh dạn triển khai thực hiện những chủ trương đổi mới của ngành; một số giáo viên chậm đổi mới phương pháp dạy học; công tác kiểm tra thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm ở một số đơn vị còn hạn chế; nhiều trường chuẩn quốc gia đến hạn hoặc quá hạn không đảm bảo điều kiện để được công nhận lại, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường;...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Tiểu học đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường chú trọng công tác rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất các trường tiểu học đáp ứng điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học; Tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục tiểu học, chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân đối với gia đình, nhà trường, xã hội cho học sinh tiểu học; Tăng cường công tác an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng, chống xâm hại và bạo lực học đường; xây dựng văn hóa học đường trong các nhà trường; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh;...

Thảo luận tại Hội nghị, nhiều đại biểu quan tâm đến các vấn về công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là về công tác bồi dưỡng đội ngũ và chuẩn bị cơ sở vật chất; những khó khăn, hạn chế trong công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp; thuận lợi, khó khăn trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận chuẩn quốc gia, nhất là đối với các trường đến hạn hoặc hết hạn công nhận; việc ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị, cụ thể là về hệ thống quản lý nhà trường SMAS, cơ sở dữ liệu ngành; việc tiếp thu và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên; công tác quản lý tài chính, tài sản; việc triển khai thực hiện các đề án quan trọng của ngành;… Những phát biểu và đề nghị của đại biểu được đại diện Phòng Chính trị tư tưởng, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch Tài chính và đại diện Viettel Vĩnh Long trả lời và cung cấp thêm thông tin để làm rõ.

Phó Giám đốc SGDĐT Phạm Văn Hồng phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Phó Giám đốc Phạm Văn Hồng đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 đối với giáo dục tiểu học. Đồng thời, đề nghị cấp học tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới. Đặc biệt lưu ý đến công tác lựa chọn giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cốt cán tham gia tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo đủ điều kiện theo quy định; chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ để triển khai thực hiện tốt việc dạy môn Tin học và Tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nâng cao trách nhiệm, năng lực, công tác tham mưu của Hiệu trưởng trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục nói chung cũng như công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia; tập trung triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình và có hiệu quả các đề án quan trọng, nhất là Đề án Sữa học đường cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học giai đoạn 2018 – 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh LongĐề án Xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh trường học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2019-2021; chú trọng giáo dục tư tưởng, kỹ năng, lối sống cho học sinh, thông qua dạy chữ để dạy người, quan tâm phát triển toàn diện học sinh; tăng cường công tác truyền thông tạo sự đồng thuận, niềm tin trong toàn ngành và trong xã hội về chủ trương đổi mới giáo dục, về chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuẩn bị tốt nhất về tâm thế để sẵn sàng tiếp cận và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách nhẹ nhàng, hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo các trường tiểu học

 được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2018-2019 nhận Bằng Công nhận

Tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho 11 trường được công nhận trong năm học 2018-2019 theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

                                                                                                                                      X.N

 

 


Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan