A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với tiểu học

Ngày 16/6/2020, Sở GDĐT Vĩnh Long tổ chức cuộc họp với lãnh đạo các phòng GDĐT và Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh để rà soát việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học trong thời gian và thống nhất các nội dung trọng tâm chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018, áp dụng đối với lớp 1 năm học 2020 - 2021. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Giám đốc Sở GDĐT chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm, Trưởng phòng GDMN-TH báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học trong thời gian qua, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ triển khai nhanh kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, CBQLGD thực hiện Chương trình GDPT 2018; đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đánh giá về công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cấp tiểu học trong thời gian qua, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thảo luận tại Hội nghị, đại biểu tham dự trao đổi, chia sẻ về những khó khăn của đơn vị trong triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành về chuẩn bị kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020; về công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo triển khai thực hiện chương tình GDPT 2018. Phòng Kế hoạch Tài chính và Thanh tra Sở đã có những thông tin để định hướng các đơn vị thực hiện tốt hơn trong thời gian tới đối với các lĩnh vực có liên quan.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm của Lãnh đạo các phòng GDĐT; Hiệu trưởng các trường tiểu học trong thời gian qua cùng với tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển giáo dục tiểu học, đặc biệt trong thời gian các trường nghỉ học khá dài để phòng, chống dịch Covid-19, cũng như sau thời gian học sinh trở lại trường, Lãnh đạo phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn cho các em học sinh vừa đảm bảo giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Đồng thời lưu ý các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Đối với kiểm tra học kỳ II: Trên cơ sở kết quả kiểm tra và khảo sát năng lực học sinh ở giữa học kỳ II, Hiệu trưởng các trường chỉ đạo giáo viên tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ các em học sinh, nhất là các em học sinh gặp khó khăn trong học tập để các em đạt kết quả tốt trong kiểm tra học kỳ II, đảm bảo thực hiện phương châm “vừa không để học sinh ngồi nhầm lớp, vừa không để học sinh bị bỏ lại ở phía sau”. Đề nghị các trường thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra học kỳ II theo chỉ đạo của Sở.

(2) Về việc dạy học tiếng Anh tự chọn đối với lớp 1 năm học 2020-2021, Lãnh đạo phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường cùng thống nhất với Sở GDĐT về  quan điểm: Sản phẩm giáo dục hướng đến là tạo ra những thế hệ học sinh có phẩm chất, năng lực, đặc biệt năng lực ngoại ngữ tốt trong điều kiện hội nhập hiện nay. Việc học sinh học tự chọn tiếng Anh ngay từ lớp 1, lớp 2 sẽ là nền tảng, bước đệm để các em có thể học tốt hơn tiếng Anh khi các em học chính thức môn Tiếng Anh ở lớp 3. Đây cũng là cách ngành Giáo dục tạo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục đối với các đối tượng học sinh. Trên cơ sở thống nhất quan điểm, Lãnh đạo phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường tập trung làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận trong tập thể, trong phụ huynh; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ, nghiên cứu các giải pháp thực hiện xã hội hóa trong việc dạy và học tiếng Anh đảm bảo thực hiện đúng quy định về tài chính.  

(3) Về phương án cung ứng sách giáo khoa năm học 2020-2021, Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT phối hợp với nhà xuất bản để thống nhất chọn các đơn vị có chức năng và năng lực cung ứng sách giáo khoa, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn phối hợp với đơn vị cung ứng để đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục kịp thời, đảm bảo chất lượng. Khi có hướng dẫn của Sở GDĐT, Hiệu trưởng các trường nghiên cứu để phối hợp đơn vị cung ứng thực hiện trên cơ sở có sự đồng thuận trong tập thể sư phạm nhà trường, trong phụ huynh học sinh, mục tiêu hướng đến là cung ứng sách kịp thời, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.

(4) Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đề nghị Lãnh đạo phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng. Nâng cao năng lực công tác, vai trò trách nhiệm của Hội đồng tự đánh giá; việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của trường phải được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan, thực chất để đề ra các kế hoạch cải tiến chất lượng thiết thực. Lưu ý, phòng GDĐT nghiên cứu Thông tư 13, 14/2020/TT-BGDĐT để chủ động tham mưu với UBND cấp huyện có kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất, trước nhất là đối với các trường trong lộ trình kiểm định chất lượng giáo dục gắn với công nhận chuẩn quốc gia.

(5) Về chuẩn bị cơ sở vật chất, đề nghị Lãnh đạo phòng GDĐT khẩn trương rà soát nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; tích cực tham mưu với UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí ngân sách thực hiện, trước mắt đối với việc trang cấp thiết bị dạy học tối thiểu đối với lớp 1 trong năm học 2020-2021.

(6) Về công tác bồi dưỡng đội ngũ thực hiện chương trình GDPT 2018. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định thành công của việc triển khai thực hiện chương trình GDPT mới. nh đạo phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường quán triệt thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch của Sở GDĐT. Trong đó đặc biệt lưu ý đội ngũ về tự học, tự bồi dưỡng, chuyển bồi dưỡng thành nhu cầu tự thân, thành mong muốn của chính bản thân thì mới có thể bồi dưỡng nghiêm túc và hiệu quả. Hiệu trưởng chỉ đạo tổ chuyên môn, đặc biệt là các giáo viên dạy lớp 1 nghiên cứu sâu tài liệu trước khi tham gia bồi dưỡng, tập huấn, trong đó có chương trình GDPT 2018, chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và sách giáo khoa để có sự chuẩn bị tốt nhất cho công tác bồi dưỡng. Đồng thời, đề nghị Viettel Vĩnh Long có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, tích cực và thường xuyên hỗ trợ để người học tiếp cận và sử dụng hệ thống quản lý học trực tuyến một cách thuận lợi, dễ dàng và đạt hiệu quả./.

                                                                                GDTH


Tác giả: Nguyễn Tương Xuyên Nghiêm
Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan